IKC's over wat hen kenmerkt

Bron: Pact voor Kindcentra

Het Kohnstamm Instituut heeft recentelijk het onderzoeksrapport IKC’s over wat hen kenmerkt gepubliceerd. In opdracht van Het Kinderopvangfonds voerde het Instituut een onderzoek uit bij vergevorderde kindcentra over hun werkprincipes, veronderstellingen en aannames en succesfactoren bij het ontwerp van hun kindcentrum.

Het doel van het onderzoek was om meer inhoudelijke verdieping te geven aan het IKC concept. Hiertoe zijn er diepte-interviews gehouden met tien koplopers in de ontwikkeling van kindcentra. Van de typische kenmerken uit het onderzoek wordt nu een populaire bewerking gemaakt, een remake van de animatie ‘Wat is een Kindcentrum?’ Wat kenmerkt IKC's?

 • IKC’s bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12-jarigen
 • IKC’s werken met een interprofessioneel team
 • In IKC’s werken partijen vanuit een gemeenschappelijke visie
 • IKC’s zijn gericht op brede ontwikkeling
 • IKC’s bieden een rijke speelleeromgeving
 • IKC’s voorzien in gepersonaliseerd leren
 • IKC’s zorgen voor een sterke verbinding tussen binnen- en buitenschools leren
 • IKC’s bieden een veilige en vertrouwde leefomgeving
 • IKC’s doorbreken klassikale structuren
 • IKC’s verzamelen veel informatie over de kinderen
 • IKC’s kiezen voor een sterke rol voor ouders
 • IKC’s leren en ontwikkelen zich continu