Thema-nieuwsbrief pedagogische kwaliteit kinderopvang

In de Wet Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en in de Wet versterking positie ouders is opgenomen dat elke kinderopvangorganisatie haar pedagogisch beleid jaarlijks met de oc moet bespreken. Om goed beslagen ten ijs te komen is kennis over dit onderwerp essentieel. In de nieuwsbrief van Boink is daarom meer informatie over pedagogische kwaliteit en linkjes naar diverse nuttige documenten opgenomen.

Bron; Nieuwsbrief Boink, 18 februari 2019