Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een nieuwe voorzitter

Leo Houwen volgt Marielle Rompa op. Rompa was sinds 2011 voorzitter van de branchevereniging. Haar opvolger Leo Houwen was bijna 40 jaar werkzaam in de uitzend- en detacheringsbranche. Houwen is van plan tijdens zijn voorzitterschap de kinderopvangsector hoger op de politieke een maatschappelijke agenda te zetten. Dit melden de brancheorganisatie en het FD.

“Wij willen in onze economie duurzaam investeren en al het menselijke kapitaal benutten”, stelt Houwen. Volgens de nieuwe voorzitter is kinderopvang daarvoor een basisvoorwaarde, voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Houwen was de afgelopen jaren in verschillende functies actief in de uitzendsector, de laatste jaren als corporate vice-president van USG People. Een belangrijk speerpunt van Houwen is de arbeidsparticipatie van vrouwen en het stimuleren van het aantal vrouwen in topposities. Zo nam hij in 1984 het initiatief om samen met partners uit de kinderopvang gastoudercentrales op te zetten. Hiermee wilde hij vrouwen de mogelijkheid bieden terug te keren op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar was hij betrokken bij het initiatief Topvrouwen.nl van het ministerie van OCW en ondernemersvereniging VNO-NCW. Dit initiatief wil de doorstroom van vrouwen naar topposities verbeteren.

Bron: Nationale Onderwijsgids