KINDwijzer verlegt focus naar integrale kindvoorzieningen

KINDwijzer gaat mee met de tijd en gooit haar koers volledig om. Van samenwerkingsverband tussen kinderopvangorganisaties naar netwerkplatform voor kinderopvangorganisaties die lokaal samenwerken met onderwijs, welzijn en jeugdzorg. Er komt een nieuw bestuur en een andere focus.

KINDwijzer moet een kennisplatform worden voor kinderopvangaanbieders die het gedachtengoed van Kindcentra 2020 omarmen. Dit houdt kortgezegd in dat er toegewerkt wordt naar een integrale visie op kindontwikkeling.

In een paar jaar tijd is de kinderopvangbranche enorm veranderd. Overnames, fusies, de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk, de transitie van de jeugdzorg, integratie met het basisonderwijs en faillissementen tekenen de sector. KINDwijzer, een samenwerkingsverband tussen tien kinderopvangorganisaties in Nederland, wil met deze ontwikkelingen meegaan.

Ikc's
Dat betekent dat meer leden welkom zijn, vooral organisaties die zich bezighouden met een intensieve samenwerking met het basisonderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties. Op dat thema ligt de focus van KINDwijzer nieuwe stijl en ook hoe eventuele ikc's kunnen bijdragen aan kindontwikkeling voor kinderen van 0-16 jaar. KINDwijzer moet een kennisplatform worden voor kinderopvangaanbieders die het gedachtengoed van Kindcentra 2020 omarmen. Dit houdt kortgezegd in dat er toegewerkt wordt naar een integrale visie op kindontwikkeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het onderwijs, de kopgroep wethouders en het Kinderopvangfonds.

Lokale samenwerking
De bedoeling is dat kinderopvangorganisaties die op lokaal gebied druk bezig zijn met samenwerking met eerdergenoemde partijen, bij KINDwijzer dit thema vanuit landelijk perspectief kunnen bespreken. Door te gaan samenwerken met kennisinstellingen hoopt KINDwijzer meer expertise en kennis in huis te halen waar kinderopvangorganisaties die lid worden van kunnen profiteren.

Brancheorganisatie Kinderopvang
In het persbericht meldt KINDwijzer expliciet dat het geen belangenbehartigersfunctie van de Brancheorganisatie Kinderopvang zal gaan bekleden. Dat lijkt een verwijzing naar de ontstane onrust binnen de Brancheorganisatie Kinderopvang, waar de fundamentele discussie over hoe samen te werken met het onderwijs, voor een deel debet aan is. Met het herijken van de doelstelling van KINDwijzer, kiezen tien kinderopvangorganisaties heel expliciet voor een toekomst waarin actief de samenwerking met onderwijs, zorg en welzijn wordt gezocht en wordt toegewerkt naar integrale kindvoorzieningen voor kinderen van 0-16 jaar.

Bron: Kinderopvang Totaal