Uitgaven kinderopvang nog lager uitgevallen in 2014

De voorspelling dat de uitgaven aan kinderopvang in 2014 minder groot zouden zijn dan was begroot, is uitgekomen. Er is ruim 300 miljoen teveel begroot.

Het effect van de  vraaguitval in de kinderopvang is onderschat, gaf Minister Asscher al eerder toe aan het kabinet. Het kabinet was in het najaar van 2014 te optimistisch. Gedacht werd aan 200 miljoen euro teveel op de begroting voor kinderopvang. Uiteindelijk is dat dus 309 miljoen euro. Dit als gevolg van de sterkte reactie van ouders in 2014 op de eerdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang

Het aantal kinderen in de kinderopvang vanuit de hoogste inkomenscategorie is toegenomen. Dat komt omdat hun ouders weer recht kregen op kinderopvangtoeslag. Maar onder de streep daalde het aantal kinderen in de kinderopvang met 5 procent en het aantal uren opvang per kind met 8 procent. Vooral ouders met kinderen uit de laagste inkomensgroep bleven weg.

Kostensplitsing

Werkgevers hebben in 2014 20 miljoen minder bijgedragen aan kinderopvang. Ouders en werkgevers financierden allebei bijna 40 procent van de kinderopvangkosten. De overheid betaalde bijna een kwart. Het streven van het kabinet is om werkgevers, ouders en de overheid evenveel aan kinderopvang te laten betalen. Die balans is scheef uitgevallen.

Meevallers investeren

De meevallers moeten volgens Brancheorganisatie Kinderopvang in de kinderopvang geïnvesteerd worden. Al eerder is gevraagd om meevallers in kinderopvang te investeren. Eind 2013 gaf het ministerie 100 miljoen euro aan de branche terug waardoor ouders in de hoogste inkomensgroep hun recht op kinderopvangtoeslag terugkregen. De komende twee jaren worden er weer meevallers verwacht op de begroting.

2016 lijkt weer een financiële meevaller voor het kabinet in petto te hebben. Volgens verschillende media kan dit zelfs oplopen tot 6 miljard euro.

Bron: Kinderopvang Totaal