Klassensamenstelling beperkt van invloed op schoolprestaties

Het Kohnstamm Instituut publiceerde in vakblad Didaktief een artikel over het effect van diversiteit op de onderwijsopbrengsten. Het instituut onderzocht de heterogeniteit in de klas op twee manieren en maakte daarbij gebruik van gegevens van het Cohort Onderzoek Onderwijsloopbanen.

Ten eerste is de afzonderlijke invloed van leerlingen van een bepaalde groep op de leeropbrengsten van hun klasgenoten onderzocht. Het gaat dan om vragen als: beïnvloedt het aandeel zorgleerlingen in de klas de leeropbrengsten van de overige kinderen?

Ten tweede is de invloed van de combinatie van verschillende groepen leerlingen op de leeropbrengsten onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer zorgleerlingen in de klas zitten, de schoolprestaties en sociale uitkomsten van de overige leerlingen in de klas iets hoger zijn.

Hoe meer achterstandsleerlingen in de klas zitten hoe lager de schoolprestaties van de andere leerlingen, maar hoe hoger de sociale uitkomsten. Het gaat hierbij echter om kleine effecten.

Hoe meer excellente leerlingen er in de klas zitten, hoe hoger de schoolprestaties van de overige leerlingen. Voor de sociale uitkomsten maakt het niets uit.

Als in een klas zowel zorg- als achterstandsleerlingen en excellente leerlingen zitten, dan halen alle leerlingen gemiddeld iets hogere schoolprestaties en iets hogere sociale uitkomsten. Een toenemende heterogeniteit in de klas blijkt dus niet gerelateerd aan lagere cognitieve of sociale schooluitkomsten.

Alle gevonden effecten zijn maar erg klein. De klassensamenstelling heeft maar beperkt invloed op de schoolprestaties en sociale uitkomsten van leerlingen.

Meer weten? Lees verder in Vakblad Didaktief.