Onwerkelijk

Beste lezers van {Breed},

We maken met elkaar een onwerkelijke tijd door. Dagelijks horen we allerlei narigheid vanwege het coronavirus maar gelukkig zijn er ook veel mooie initiatieven en onverwachtse opbrengsten. Zo hebben we, schat ik in, allemaal in één keer een digitale sprong gemaakt. Teams, Zoom, beeldbellen biedt ongekende mogelijkheden, vele overleggen kunnen daarom prima doorgang vinden en collega's kunnen elkaar face-to-face blijven ontmoeten. Op vele IKC's, zo hoor ik terug, is het in korte tijd een routine geworden de dag te starten met een zgn.'teams-meeting'. En denk eens aan de energie en het enthousiasme, waarmee boeiende en uitdagende online lessen voor de thuiszittende kinderen ontworpen worden. De creativiteit en passie spatten er vanaf!
Bewust publiceren we dit keer wat minder nieuwsberichten. Wel verwijs ik graag naar de sites van de brancheorganisaties Kinderopvang en die van de PO-Raad. Daar vindt u alle actuele info over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs en opvang. En wilt u toch graag overig IKC- nieuws lezen, klik dan hier.
Ik wilde dit keer vooral kleur en inspiratie brengen en doe dat met twee gedichten. De eerste, 'Een lichtblauw kleurpotlood', is van Ted van Lieshout. Het andere, 'Er gaat geen dag voorbij'  is van Wouter Stips. Zie het als een persoonlijk hart onder de riem in deze uitzonderlijke tijd. Ik wens u en uw collega's ondertussen alle goeds en gezonds,
Job van Velsen