Organiseren & financieren van huisvesting kindcentra

Bron: Kenniscentrum Ruimte-OK

Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op in nauwere samenwerking en gemeenschappelijke huisvesting. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Hoe kunnen kinderopvang, onderwijs en gemeenten daar het beste mee omgaan? Bent u op zoek naar praktische tips en oplossingen? 

Op woensdag 11 maart organiseren we een cursus waarin u praktische oplossingen en tips krijgt aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Rolverdeling; bestuurlijke modellen voor een kindcentrum 
  • Eigendomsverhoudingen; modellen en varianten 
  • Financiering van de huisvesting; wat zijn de scenario’s?

Meer info en aanmelden.