19 MAART ‘Raising the future’

Voor bestuurders, beleidsmakers, politici, professionals en andere betrokkenen bij de jeugdketen.

Als professional in de kinderopvang, het onderwijs of de jeugdzorg bereiden wij kinderen voor op de wereld van morgen. Een grote verantwoordelijkheid, zeker in een wereld die zich meer en meer kenmerkt door individualisering en prestatiedruk, en waar technologische ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo aanjagen. Daarom vinden wij het tijd om stil te staan bij de vraag: ‘Waartoe voeden wij op binnen de huidige context?’

KINDwijzer, een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties, heeft het initiatief genomen om een landelijke bijeenkomst rondom dit thema te organiseren: Raising the Future. Met ruimte voor 400 richtinggevende vakgenoten uit de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg, en onder de bezielende leiding van prikkelende curatoren, w.o. Daan Roovers, Philipp Blom en Peter Paul Verbeek, die een verrassend dagprogramma verzorgen. Lees meer over het programma.

SNEAK PREVIEW: het programma van DAAN ROOVERS

Daan Roovers opent Raising the Future als hoofdcurator en haar programma draait om het langetermijndenken. Hoe we in ons denken over opvoeding en onderwijs die lange termijn weer kunnen veroveren op de korte. Een opgave die van groot belang is. En een opgave waar de jeugdsector zelf een belangrijke rol in moet spelen. Daan Roovers biedt het podium aan inspirerende sprekers. Ze vroeg de Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties en de Ambassade van de Noordzee om hun visie op de lange termijn te delen. En zij vroeg Marjolijn van Heemstra om die visie te verbeelden. Lees hier het interview met Daan Roovers.