Peuters en kleuters in het IKC 

In steeds meer kindcentra werken de leerkrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen in opvang en onderwijs voor kinderen in de leeftijdsgroep van 2,5 tot 6 jaar. Denk aan de peuteropvang (in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf), de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang voor deze leeftijd. 

Lees het hele artikel | Door: Ed Hoekstra 

Ed Hoekstra en Tonny van de Berg organiseren in november een seminar over dit thema. Klik hier voor informatie over het seminar.