Workshop Kindermishandeling stop je samen.

Scholen spelen een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van kindermishandeling; geen makkelijke opgave. Bron: NJi

Bent u schoolbestuurder of werkt u in een samenwerkingsverband en wilt u gericht werken aan het tegengaan van kindermishandeling? Doe dan mee aan een van de workshops teamleergesprek 'Kindermishandeling stop je samen' die het Nederlands Jeugdinstituut geeft op 18 en 19 november.

Het teamleergesprek is gericht op intern begeleiders uit het primair onderwijs en ondersteuningscoördinatoren uit het voortgezet onderwijs. De focus ligt op het gezamenlijk handelen en signaleren, en het borgen van afspraken rondom het signaleren en tegengaan van kindermishandeling. Een effectieve werkwijze waarmee ieder kind wordt gezien en de juiste ondersteuning krijgt.
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het teamleergesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd bij diverse schoolbesturen en netwerken in het regulier en het speciaal primair en voortgezet onderwijs. De eerste reacties zijn positief. Lees verder.