Conferentie samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Speciaal en regulier onderwijs werken steeds vaker samen. Om meer maatwerk en écht passend onderwijs te bieden aan leerlingen die wat meer nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod. Dit gebeurt op veel verschillende manieren, zoals maatwerkarrangementen in vmbo en vso, verbrede toelating in het sbo, 'samenwonen' in één gebouw of integratie van verschillende schooltypen. Op 20 september 2019 kunt u meedoen aan een landelijke conferentie over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs in PO en VO.