Landelijke IKC dag. De deelsessies.

20 september a.s. is het zover. De 7e Landelijke IKC-dag. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Dan hopen we u te verleiden met een samenvatting van zomaar drie van de 20 deelsessies. Want al zeggen we het zelf, deze dag is hét moment om bij te praten met collega's in het land, geïnformeerd en geïnspireerd te worden en het nieuwe IKC jaar wat dat betreft goed te beginnen!

René Peeters, voormalig wethouder Jeugd te Almere, voormalig kwartiermaker coalitie onderwijs-zorg en oprichter en auteur van rapport Met Andere Ogen. Eigenaar Opmaat en Groei verzorgt samen met Annette van Valkengoed , directeur Laterna Magica, de deelsessie 

Met andere ogen kijken. Hoe kan de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd  worden?   Wat zijn de actualiteiten rondom de praktische vertaling (implementatieplan) van het rapport.
U hoort over de plussen en minnen van het realiseren van een interprofessioneel team in een langjarige praktijksituatie. Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet anders? Tijdens de interactieve sessie worden ervaringen uit de praktijk gedeeld, juist om van elkaar te leren. 

Stichting Blosse te Heerhugowaard werkt volgens een bestuurlijk samenwerkingsmodel waarin een kinderopvang- en een onderwijsorganisatie zijn opgegaan. Nu de grenzen tussen opvang en onderwijs vervagen, komt de vraag naar boven hoe we leren en ontwikkelen van kinderen kunnen faciliteren. In deze sessie vertelt Adrie Groot, voorzitter college van bestuur bij Stichting Blosse, hoe dit bestuurlijk model eruit ziet, welke oplossingen er zijn m.b.t. personeel, welke keuzes er gemaakt zijn, en waarom.

Een betekenisvol passend aanbod per kind. Pedagogische coach en IB-er zorgen samen voor dit betekenisvol passend aanbod per kind, dankzij een professioneel team. Welke ontwikkelingsgebieden vragen om meer uitdaging of meer begeleiding om spelenderwijs het kind gericht te stimuleren. De overgang van opvang en onderwijs is bij ons een natuurlijke omdat de kinderen al in een samengestelde groep van peuters en kleuters zitten. In de sessie wordt in beeld gebracht waarom de samenwerking vanuit één team professionals voor 0 – 7 jarigen cruciaal is om elk kind goed in beeld te hebben. 

Alle sessies zijn interessant voor bestuurders, professionals, beleidsmedewerkers en opleiders binnen onder andere gemeenten, kinderopvang, onderwijs en kennisinstituten. 

Voor alle deelsessies, en het volledige programma, klik hier.