Integrale kindcentra

De samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs is niet meer weg te denken uit de samenleving. In steeds meer schoolgebouwen is buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk of kinderdagopvang ondergebracht. Sinds enkele jaren zijn de integrale kindcentra’s (IKC’s) in opmars. Hierbij is niet alleen sprake van gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang, maar is er in principe ook sprake van één pedagogische visie en aanpak en soms al één aansturing en organisatie.