Ambassadeurs bezoeken ambassadeurs

Zo’n vijftien ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen namen op 22 maart een kijkje bij twee collega-ambassadeurs. Tijdens een bezoek aan De Diamant in Apeldoorn en Presikhaven in Arnhem  kregen zij een blik achter de schermen bij deze twee brede scholen. 

{breed} organiseert ieder jaar de activiteit ‘Ambassadeurs bezoeken ambassadeurs’. Alice Jansen, adviseur van {breed}, legt het doel van deze bijeenkomst uit. “Als ambassadeurs zijn jullie in onze ogen goede voorbeelden van brede scholen. Jullie krijgen regelmatig bezoek van andere scholen. Het is echter ook heel belangrijk om zelf andere scholen te blijven bezoeken, voor je eigen inspiratie. De twee brede scholen die we vandaag bezoeken, zullen jullie alles vertellen over het contact met ouders en de wijk. En het leuke van vandaag is dat we vandaag twee hele verschillende brede scholen bezoeken. De Diamant is een school in een nieuwbouwwijk en De Presikhaven zit in een achterstandswijk in Arnhem. Dat moet een duidelijk contrast opleveren.”

De Diamant
Hierna vertelt Hans van den Ham, directeur van De Diamant, over zijn school. “Ik ben directeur van brede school De Diamant. Wij bieden drie verschillende vormen van onderwijs aan: ervaringsgericht, programmagericht en ontwikkelingsgericht. Ouders mogen zelf kiezen welke onderwijsvorm het beste aansluit bij hun kinderen.” Bij een rondleiding door de school laat Van den Ham onder andere de enorme leerpleinen zien. Opvallend is dat er bijna geen deuren, muren en lokalen zijn. “In deze ruimte krijgen alle kinderen van de bovenbouw les. Deze hoek is bijvoorbeeld voor de taallessen en daar geven we rekenen.” Van den Ham laat ook de rest van het pand, dat het Kristal wordt genoemd, zien. “Wij delen dit gebouw met een andere basisschool, een zmlk-school, een mytyl-tyltyl school  en een kinderopvang. Eigenlijk kun je het pand het beste vergelijken met een klavertje vier; iedere school heeft zijn eigen blad. Verder hebben we hier nog een restaurant, een zwembad en een sportzaal. En tot slot wonen hierboven 55-plussers.”

Van den Ham stelt dat brede school De Diamant nauw met de andere scholen, de ouders en de wijk samenwerkt. “Ouderbetrokkenheid is in alle geledingen op onze brede school aanwezig. Toen wij ouders gingen uitleggen over de drie verschillende onderwijsconcepten hadden wij ouderavonden met honderd procent opkomst. Ouders moeten iets kunnen vinden over de school en het onderwijsbeleid en ze moeten plannen kunnen aandragen. Het gevolg daarvan is dat ouders vaak bij mij aankloppen. Maar ik maak daar graag tijd voor vrij.” 

Naast ouderbetrokkenheid zet Van den Ham in op samenwerking met de rest van de wijk. “We organiseren regelmatig activiteiten waar zowel onze kinderen als die van de andere scholen aan meedoen. En ook de 55-plussers zijn regelmatig in onze school te vinden. We hadden laatst een project over de Tweede Wereldoorlog. En nu wil het geval dat hierboven een 55-plusser woont, die alles weet van luchtvaart. Deze man is langs geweest en heeft een hele middag verteld over de luchtvaart tijdens de oorlog. Voor de kinderen werd het een les om nooit te vergeten en deze man had zelf ook een geweldige middag. Dat is echt prachtig om te zien. Contact en samenwerking met de wijk is in mijn ogen echt de brede school in optima forma.” 

Presikhaven
Na een lunch in de brasserie van Het Kristal vertrekken de ambassadeurs richting brede school Presikhaven in Arnhem. Gea Mulder, coördinator van deze school, ontvangt de groep en begint direct met een rondleiding . “Dit Multifunctioneel Centrum wordt De Presikhaaf genoemd. Het huisvest twee scholen, een kinderopvang, een bibliotheek, een sportzaal en nog vele andere instanties, zoals de politie en het centrum voor Jeugd en Gezin. Op de brede school Presikhaven zetten wij ons in voor een gezamenlijke pedagogische visie, een doorgaande leerlijn, ouderbetrokkenheid, opvoedingsondersteuning  en een breed educatief aanbod. Over dat laatste kan Jan Meffert jullie meer vertellen.” 

Jan is sociaal-cultureel werker in Arnhem en organiseert de naschoolse activiteiten op het Multifunctioneel Centrum. “In het kader van de Verlengde Schooldag (VSD) organiseren wij hier dagelijks activiteiten. Deze worden door vakkrachten gegeven. Zij moeten van tevoren leerdoelen bepalen en een planning en programma opstellen. We organiseren veel verschillende soorten activiteiten, van volleyballen tot een bezoek aan de kinderboerderij en van spaghetti koken tot culturele activiteiten. Naast de VSD wordt er ook regulier kinderwerk aangeboden, dat vooral tot doel heeft de sociale competentie te bevorderen. De Huiskamer is het derde onderdeel van het naschoolse programma.” Jan stelt dat veel kinderen uit de wijk aan de activiteiten meedoen. “We hebben dagelijks zo’n tachtig tot honderd deelnemers.”

Een aandachtspunt van het naschoolse programma  is volgens Jan het feit dat sommige ouders de naschoolse activiteiten als kinderopvang gaan zien. De ouders hoeven namelijk niet te betalen voor de naschoolse activiteiten en voor de BSO natuurlijk wel. “Ik ben altijd heel duidelijk: de naschoolse activiteit is geen BSO. De Huiskamer is een vrije ruimte en de hele dag lopen er kinderen in en uit. Ik ga niet als een politieman kijken of de kinderen worden opgehaald. En als er een probleem ontstaat, dan spreek ik ouders daar op aan.”

Naar aanleiding van het verhaal van Jan ontstaat onder de ambassadeurs een discussie over de meetbaarheid van de resultaten van het naschoolse aanbod. “Hoe weten we nou of de kinderen bij de naschoolse  iets geleerd hebben? Daar zijn niet echt cijfers over,” vraagt één van de ambassadeurs. Jan reageert: “Het klopt dat de resultaten moeilijk meetbaar te zijn. Maar als je van tevoren een duidelijke visie formuleert, waarin je beschrijft wat je wilt bereiken met de naschoolse activiteiten, dan ben je al een heel eind op weg. Bovendien hebben we dagelijks dus zo’n tachtig tot honderd deelnemers. Dat zijn kinderen die anders op straat rond zouden lopen.”