Vijftien nieuwe ambassadeurs

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen is vijftien ambassadeurs rijker. Tijdens een bijeenkomst op de brede school Het Meesterwerk in Almere kregen de nieuwelingen uitleg over het ambassadeurschap.

Drie adviseurs van {breed} (LSBS), Tonny van den Berg, Yvette Vervoort en Alice Jansen waren bij de bijeenkomst aanwezig om de nieuwe ambassadeurs welkom te heten en te vertellen wat het ambassadeurschap precies inhoudt. Opvallend is dat de nieuwe ambassadeurs bijna allemaal als ambassadeur naar voren zijn geschoven, omdat ze een goed voorbeeld zijn wat betreft de kinderopvang. 

Yvette Vervoort van het LSBS zegt: “Toen ik in de zomer van 2012 bij {breed} begon, merkte ik dat bijna alle ambassadeurs vanwege hun onderwijsachtergrond en —ervaring waren geselecteerd. Nu {breed} vanuit het ministerie van SZW de opdracht heeft gekregen om ook aandacht te besteden aan de kinderopvang, hebben we ambassadeurs vanuit de kinderopvang gezocht. Daar komt nog eens bij dat kinderopvang op brede scholen vaak de eerste en belangrijkste partner is."

Vervoort heeft de afgelopen maanden gezocht naar goede opvangorganisaties, die ambassadeur wilden worden. En die vond ze ook. “Jullie zijn allemaal al jaren bezig met kinderopvang in verschillende Brede Scholen en hebben in die tijd een flinke berg ervaring opgedaan. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat jullie ambassadeur zijn geworden.”

Vervoort roemde bijvoorbeeld Eigen&Wijzer uit Loosdrecht. Deze kinderopvangorganisatie zit in een Integraal Kindcentrum. Petra Schipper, directeur van Eigen&Wijzer, zegt: “Bijzonder bij ons op school is dat pedagogisch medewerkers van de kinderopvang meehelpen in de lessen op de basisschool. En andersom helpen de leraren mee op de BSO, als huiswerkbegeleider bijvoorbeeld.” Adviseur Tonny van den Berg vult aan: “En mocht er nou een school in Nederland zijn, die zoiets ook wil, dan laten wij ze contact met jullie opnemen. Want jullie hebben daar ervaring mee. Dat is nou precies de kern van het ambassadeurschap.”

Ambassadeurs helpen dus startende brede scholen, of organisaties die specifieke vragen hebben. “Maar jullie hebben er zelf ook wat aan,” zegt Tonny van den Berg. “Ten eerste kunnen jullie studiepunten verdienen. Met deze punten kunnen jullie mee op een werkreis. Daarnaast worden er Mastercclasses speciaal voor ambassadeurs georganiseerd. Maar ook is het altijd goed als je bezoek krijgt en je jezelf moet presenteren. Je leert je te focussen en nog eens kritisch naar jezelf te kijken. Waarom doen wij op deze school dingen zoals we ze doen? En dan kan je weer aan de bezoekers vragen wat zij daarvan vinden.” Marja Ewaart van Het Meesterwerk, een ambassadeur van het eerste uur, beaamt dat. “Iedere keer als we hier bezoek van andere scholen krijgen, vertel ik over het Meesterwerk. Aan het eind vraag ik vaak wat de bezoekers van ons werk vinden. Op die manier krijgen wij ook nieuwe inzichten, waar wij dan weer mee aan de slag kunnen.”

Na de uitleg over het ambassadeurschap kregen de nieuwelingen een rondleiding door het Meesterwerk. Ewaart vertelde hoe de kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse activiteiten en basisschool in één pand zitten en dat de samenwerking tussen die verschillende partijen vlotjes verloopt. “We hebben bijvoorbeeld een gymzaal. Als daar geen gymlessen zijn, kan de BSO er gebruik van maken, of worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd.”

Aan het eind van de middag vertrokken de nieuwe ambassadeurs uit Almere met een duidelijk beeld van het ambassadeurschap. Mocht u nou een vraag hebben aan één van deze organisaties, schroom dan niet om contact op te nemen met hen of met {breed}. Hieronder een overzicht van de nieuwe ambassadeurs.

- Margriet Hofstee van Kinderopvang Zonnekinderen in Zevenaar en Winterswijk

- Yvonne Bood en Hilde Vogelzang van Stichting Vlietkinderen in Voorburg

- Pien Huijgens van Stichting Kinderopvang Heerhugowaard

- Petra Schipper van Stichting Eigen&Wijzer in Loosdrecht

- Lesley de Groot van Drieluik in Almere

- Rinske Bos van Ludens in Utrecht

- Yde Dragstra van KomKids in Schiedam

- Margreet van der Poll van de ’s-Gravenszandse Kinderopvang Stichting

- Sander Schrover van Kinderopvang 2Samen in Den Haag e.o.

- Ronald Audenaerd van OBS de Kameleon in Terneuzen

- Anje Bechtel van Educatief Centrum Theo Thijssen in Zutphen

- Rita Hartelman van de Blokkentoren in Apeldoorn e.o.

- Beppie Smit van de brede school Heikant Quirijnstok in Tilburg

- Nicole Hanegraaf van KC de Ontdekking in Oosterhout

- Marlien Joosse — de Visser van Kinderopvang de eerste stap in Wijchen