Na de brede scholen, nu de kindcentra

Gemeenten nemen het initiatief voor kindcentra, zo stelt VNG Magazine. Daar is niet per definitie geld van het Rijk voor nodig, maar wel een beleidskader waarin de ontwikkeling van kinderen prioriteit krijgt.

De Kopgroep van twintig wethouders, die zich inzet voor de ontwikkeling van kindcentra, wil meer samenhang in de kindvoorzieningen, één pedagogische aanpak voor kinderen van 0 tot 12 jaar. René Peeters, wethouder in Almere namens D66, sloot zich aan bij de kopgroep. Hij vergelijkt de nieuwste trend van kindcentra met de opkomst van brede scholen: “Die zijn ook ontstaan als lokale initiatieven, met de mond — maar niet met de portemonnee — gesteund door het ministerie van OCW.”

Voortouw
Volgens Peeters is het vanzelfsprekend de taak van gemeenten om het voortouw te nemen. Zij zijn verantwoordelijk voor de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Maar die taak wordt belemmerd door de eigen geldstromen en verantwoordingskaders van kinderopvang, peuterspeelzaal, VVE en basisonderwijs. De wethouders in de Kopgroep willen in die voorzieningen één pedagogische lijn die aansluit op de eigen wijk.

Investeren in de toekomst
Hoewel de bezuinigingen zwaar trekken aan onderwijs en kinderopvang, is dit het aangewezen moment om het onderwerp te bespreken. “Er gaat veel gebeuren met het lokale jeugdbeleid. In onze kopgroep van 25 gemeenten wordt geworsteld en geëxperimenteerd en wij merken dat het aanslaat.“ De ideeën van de Kopgroep zijn geheel in lijn met het programma Kies nu voor kinderen, dat een opbrengst van € 248 miljoen belooft. Met dat geld kunnen de wethouders hun plannen realiseren en investeren in de toekomst. “Kinderopvang kan kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben. Doe je dat goed, dan voorkóm je dat te veel kinderen later een beroep op de jeugdzorg doen.”

Stappen naar kindcentra
Op verschillende manieren zet het Rijk stappen naar een nieuw beleidskader voor jonge kinderen. Ten eerste spreken VVD en PvdA in hun regeerakkoord af om onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE op elkaar af te stemmen. Ten tweede geeft de overheid ruimte voor verschillende experimenten, zoals Flexibele onderwijstijden, waardoor ze zicht krijgt op de gevolgen van de nieuwe lestijden voor ouders, leerlingen en scholen.

VNG Magazine 22, Special Werkgeverschap, 23 november 2012