Experiment regels kinderopvang

Tot 1 november 2012 kunnen samenwerkingsverbanden van basisscholen en kinderopvangorganisaties zich inschrijven voor het Experiment Integraal Dagarrangement.

In het Experiment Integraal Dagarrangement mogen maximaal vijftien samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2016 afwijken van de kwaliteitseisen in de kinderopvang. Die eisen zijn anders dan in het onderwijs. Om een goede dagindeling voor kinderen te organiseren, mogen deelnemers aan dit experiment onderwijs en opvang gedurende de dag afwisselen. In overleg met de GGD krijgen ze de mogelijkheid af te wijken van de regels over  groepsgrootte, over de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en kinderen, over de binnenruimtes en het speelplein. Dit experiment betreft minimaal twee dagen per week onderwijs en opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Inzicht
Het experiment moet de overheid inzicht geven in de effecten van een integraal dagarrangement. In de eerste plaats wordt onderzocht welke gevolgen het heeft op de onderwijsprestaties en het welbevinden van leerlingen. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden die het ouders biedt om zorg en werk te combineren en of het effect heeft op de arbeidsparticipatie van ouders. Ten slotte kijkt de overheid naar de tevredenheid over het integrale dagarrangement van ouders en van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van het samenwerkingsverband. Uit het experiment haalt de overheid informatie over de gevolgen voor de kwaliteit van de kinderopvang, maar ook over de financiële en juridische mogelijkheden en belemmeringen van het dagarrangement.

Deelname
Voorwaarde voor deelname is dat basisschool en kinderopvang in het samenwerkingsverband voor de aanvraag al heeft samengewerkt. Bovendien moet de oudercommissie hebben ingestemd met deelname aan het experiment. Bij de aanvraag dienen de samenwerkingsverbanden onder meer een kwaliteitsplan en een financieel plan in. {breed} Brede Scholen en GGD Nederland zullen de minister adviseren over de aanvragen.
Samenwerkingsverbanden die willen deelnemen aan dit experiment kunnen het aanmeldformulier voor 1 november 2012 indienen bij het ministerie van SZW.

Lees meer