IKC De Klaroen, Eigen&Wijzer in Maarssen

“Neem het voortouw!”

Bottom up
IKC de Klaroen; Eigen&Wijzer, is een Kindcentrum in Maarssen, provincie Utrecht. Dit IKC kent zijn ontstaan zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Christelijke Basisschool de Klaroen is op zoek gegaan naar een kinderopvangorganisatie die past bij de pedagogische uitgangspunten en leerstijl die deze school hanteert. Tegelijkertijd zocht kinderopvang Eigen&Wijzer een soortgelijke partner. Sinds schooljaar 2011-2012 vormen zij samen IKC de Klaroen; Eigen&Wijzer. In dit kindcentrum staat talentontwikkeling van kinderen én van medewerkers centraal, in zowel de lessen als in de activiteiten die onderdeel zijn van de dagarrangementen. Er is een breed aanbod. Er zijn sportactiviteiten na school en creatieve activiteiten tijdens de reguliere lessen. "We willen dat kinderen die van de Klaroen afgaan alle ingrediënten in hun rugzak hebben die zij nodig hebben voor de samenleving."

In de toekomst wil de school nog meer gezamenlijke activiteiten ontwikkelen, verder werken aan de pedagogische visie, een uitbreiding van de talentblokken, uitbreiding van naschoolse activiteiten, geïntegreerde oudergesprekken en bij sollicitaties al aangeven dat uitwisseling van expertise in de school plaatsvindt, zodat nieuwe leerkrachten echt geselecteerd worden op het werken in dit IKC.

Pedagogische visie in opvang en onderwijs
De mensen in dit Kindcentrum bruisen van de ideeën en de mogelijkheden. De doorgaande lijn in opvoeding en pedagogische visie van de kinderopvangorganisatie en de basisschool ligt dicht bij elkaar. Opvallend is ook de uitwisseling van personeel. Dit gebeurt op basis van expertise. Niet meer één leerkracht die de hele week dezelfde klas heeft, maar leerkrachten inzetten op basis van hun talenten.

Lef
Je moet als school, opvang en bestuur durf en lef kunnen tonen. Het helpt wel als je het voortouw neemt en niet afwachtend bent naar de gemeente. Als de gemeente het veld niet hoort, komt ze niet snel over de brug. Laat je niet frustreren door onmogelijkheden. Enthousiasmeer personeel en collega's en motiveer hen om aan de slag te gaan. Fouten maken mag.