“We moeten drempels wegnemen in de samenwerking” - Nieuwe adviseur Alice Jansen

Na het vertrek van Dieuwke Fokkema staat de nieuwste aanwinst van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen al in de startblokken; Alice Jansen kan niet wachten om aan de slag te gaan in haar nieuwe functie als adviseur.

Alice’ expertise ligt vooral bij de ontwikkeling van het jonge kind. Tien jaar gaf ze les op een dorpsschooltje in de Noordoostpolder. De leukste herinneringen heeft ze aan het lesgeven in een bijzonder combinatieklas van groep 2 en 3. Deze mix van kinderen dwong Alice om nieuwe manieren te ontwikkelen voor het leren lezen en rekenen. "Ik kwam er niet mee weg om één deel van de klas klassikaal les te geven en het andere deel te laten spelen. Heerlijk vond ik het om daar zelf een goede weg in te ontdekken. Bovendien bleek het heel positief voor de kinderen in de overgang van spelend leren naar formeel leren."

Het wiel uitvinden

Dat pionieren loopt als een rode draad door de carrière van Alice. In haar werk als directeur op een van de eerste asielzoekersscholen moest zij samen met haar collega’s ook het wiel uitvinden. Ze kregen te maken met steeds veranderende regelgeving en moesten daar ook hun schoolbeleid op aanpassen. "Intussen probeerden we de kinderen, die soms maar heel kort bij ons waren en niet zelden een traumatisch verleden kenden, een veilige omgeving te bieden. En natuurlijk wilden we ze ook zoveel mogelijk leren!"

Adviseren over VVE

Na zeven jaar begon Alice als adviseur, en later als manager, bij schoolbegeleidingsdienst de IJsselgroep. Daar legde ze zich toe op het adviseren van gemeenten op het gebied van VVE. Ook gaf ze trainingen aan peuterspeelzalen, kinderopvang en het basisonderwijs. "Het werk dat ik hier deed was ongelofelijk gevarieerd. In de afgelopen veertien jaar was geen één jaar hetzelfde." Toch is Alice nu toe aan een nieuwe uitdaging en die verwacht ze te vinden in haar nieuwe baan als adviseur bij het Landelijk Steunpunt.

Doorgaande ontwikkelingslijn

Ze hoopt bij {breed} haar steentje bij te dragen, onder meer aan de realisatie van de doorgaande ontwikkelingslijn. Tijdens een werkbezoek naar scholen in Zweden keek Alice haar ogen uit. "Dat is een situatie waar we in Nederland jaloers op kunnen zijn. We moeten ernaar streven om zoveel mogelijk samenhang aan te brengen en drempels zoveel mogelijk weg te nemen. Niet alleen in de overgang van voorschoolse voorziening naar school is dat van belang. Het gaat ook om de aansluiting van het formele leren binnen de school op het informele leren buiten school. Deze twee zouden elkaar veel meer kunnen bestuiven."

"Ik kijk ernaar uit om veel leuke en interessante mensen te ontmoeten en nieuwe projecten op te zetten en te leiden. Daarnaast hoop ik vanuit mijn ervaring verbinding te kunnen leggen tussen bestuur en praktijk." {breed} wenst Alice veel succes en kijkt uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking.