Sterrenschool Zevenaar

"Met de voeten in de klei en met het hoofd in de wolken"

Voorzien in een behoefte
In de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen in Zevenaar staat een splinternieuw schoolgebouw, op maat ontworpen voor de Sterrenschool. Deze school neemt deel aan de pilot Flexibele Onderwijstijden, waarin ouders en kinderen zelf hun onderwijsarrangement kunnen kiezen.

Ouders kiezen zelf of hun kind om 8.00 - 8.30 - of 9.00 uur start en om 14.00 - 14.30 - of 15.00 uur eindigt. Een vierdaagse schoolweek van maandag tot en met donderdag is ook mogelijk, net als het afwijken van de reguliere vakanties. Het feit dat er nu ook kinderen uit andere wijken naar deze school komen, en de school dus een regiofunctie vervult, bewijst dat de school voorziet in een behoefte. De behoefte van ouders om werk en zorg te kunnen combineren om precies te zijn.

Alle neuzen dezelfde kant op
Anderhalf jaar geleden begon Lidwien Kok op deze school, naar eigen zeggen "met de voeten in de klei en met het hoofd in de wolken". Ze startte met vijf kinderen, ondanks de crisis zijn dat er nu negentig. Opvallend is dat alles op deze school gedaan wordt vanuit één visie, die niet alleen door Lidwien, maar door alle medewerkers wordt uitgedragen. Dit uit zich in de flexibiliteit van het gebouw, maar ook in de omgang met kinderen en ouders. Deze visie vloeit voort uit het motto: We moeten anders gaan kijken naar ouders en kinderen. Ouders maken een bewuste keuze voor de Sterrenschool, juist vanwege deze visie, maar ook vanwege de oprechte betrokkenheid van de medewerkers. Zij willen kinderen goed leren kennen, zodat ze hen kunnen bevragen wat ze willen leren. Als het aan Lidwien ligt, is de school in de toekomst 52 weken per jaar van 7.00 tot 19.00 uur open.

De aandacht gaat nu vooral uit naar de ontwikkeling van de kinderen binnen school. Zij werken heel zelfstandig, in flexibele units. Vakspecialisten begeleiden de kinderen en houden in de gaten wat zij nodig hebben. “Laat kinderen met rust als ze lekker aan het werk zijn!” luidt het devies van Lidwien, “want ze weten zelf precies wat ze moeten doen en hebben de vrijheid om aan te geven wat hun behoeftes zijn.”

Betrokken medewerkers
Het succes valt en staat met één visie, die door iedereen uitgedragen wordt. Flexibiliteit voorziet in een behoefte in deze wijk, maar ook daarbuiten. Betrokken medewerkers zijn voor ouders reden om voor een school te kiezen.