Papier of iPad

Op 27 januari 2010 liet Steve Jobs de wereld kennis maken met de tablet. Ruim twee jaar later zien we dat dit medium een vogelvlucht heeft genomen. Ook binnen het onderwijs stijgt de interesse om te werken met de relatief nieuwe technologie.

Ruim een jaar geleden startte de Sterrenschool in Zevenaar. Het tabletonderwijs speelt daar al een heel belangrijke rol. Inmiddels schieten de scholen waar de tablet wordt gebruikt als paddenstoelen uit de grond. Op dit moment houdt de Parkschool in Utrecht bijvoorbeeld een proef met tablets in de klas, in samenwerking met educatiespecialist ThiemeMeulenhoff. Het is de bedoeling dat de school vanaf het nieuwe schooljaar de digitale methode voor taal, rekenen, geschiedenis, muziek en zelfs gym schoolbreed invoert. Bovendien is Nederland vanaf augustus 2013, als het aan de initiatiefnemers van Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) ligt, een heleboel Steve Jobsscholen rijker. Ook uitgevers werken hard aan het ontwikkelen van educatiesoftware. De verschuiving van schoolboeken naar iPads lijkt niet meer te stoppen.

Zit het onderwijs te wachten op deze ontwikkeling? Zoals bij elke nieuwe trend zijn er genoeg wanklanken. Leraren twijfelen of kinderen niet te veel afgeleid zijn en of zij niet stiekem spelletjes spelen, terwijl ze eigenlijk aan het werk moeten zijn. Bovendien zien zij bezwaren in het technische aspect; batterijen die opraken, geluidsoverlast en afnemend leesgemak. Zijn deze klachten terecht? Of is het een kwestie van wennen aan een noviteit?

Tijdens het 8e Jaarcongres Brede Scholen lieten de professionals een luide roep om tablets in de klas horen. Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de Koninklijke Boekverkopersbond, is deze behoefte groot, maar belemmert de Wet Gratis schoolboeken de omwenteling naar digitaal onderwijs. Deze verbiedt scholen namelijk om aan ouders een bijdrage te vragen voor leermateriaal. Nijpels vindt dat de overheid daar wat aan moet doen; ofwel de wet veranderen, ofwel zorgen voor financiering voor de aanschaf van tablets. Op verschillende plaatsen over de hele wereld groeit de invloed van het digitale onderwijs. Nijpels noemt als voorbeeld Zuid-Korea, dat het voornemen heeft het onderwijs voor 2015 volledig te digitaliseren en daar 2 miljard dollar voor uittrekt.

Met of zonder hulp van het rijk, voorstanders zullen zich blijven inzetten om de technologie een centralere rol te geven in de klas. Zal de tablet voorbehouden blijven voor een aantal vooruitstrevende scholen? Of zal heel Nederland overstag gaan en is de tablet over een paar jaar niet meer weg te denken uit de klaslokalen? De tijd zal het leren.