Nieuwe kwaliteitskaart

Vanaf vandaag is de nieuwe kwaliteitskaart brede school en Integraal Kindcentrum beschikbaar. De eerste exemplaren werden vandaag op de NOT uitgedeeld.

Met deze kwaliteitskaart krijgt u alle belangrijke aspecten van uw eigen brede school in beeld. Dit kan bij de start van het proces als de brede school nog gestalte moet krijgen, of gaandeweg als u de kwaliteit van uw brede school wilt verbeteren. De kwaliteitskaart bestaat uit verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de brede school en bij de evaluatie daarvan. Na het invullen krijgt u geen oordeel over of u wel of niet een brede school bent, of binnen welk type de brede school valt. Wel wordt inzichtelijk of u de goede dingen doet, of u de dingen goed doet en op welke punten nog iets te verbeteren valt. Dat beeld wordt het duidelijkst als de verschillende partijen in de brede school deze kwaliteitskaart samen invullen en in gesprek gaan: dit levert al een start voor kwaliteitsverbetering op.

De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door Oberon in samenwerking met {breed}. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaringen en succesfactoren met en van brede scholen, onderzoeksresultaten en literatuur.

U kunt de kwaliteitskaart bestellen bij Margot de Ruiter: margotderuiter@bredeschool.nl. U kunt één exemplaar kosteloos toegestuurd krijgen. Bij meer dan één betaalt u 2,50 euro per stuk, inclusief 6% BTW en verzendkosten.