Ga je mee, dan gaan we samen

In opdracht van ASKO, een Amsterdams schoolbestuur, werkt Job aan de realisatie van IKC’s op zes geheel verschillende locaties. Er is geen blauwdruk voor een IKC, dat laat dit traject ook duidelijk zien. Iedere locatie werkt met zijn kinderopvangpartner op eigen wijze en in eigen tempo aan het concretiseren van ambities. Samen met medewerkers, samen met ouders, samen met bestuurders. Er zijn als basis visiedocumenten ontwikkeld, intentieovereenkomsten ondertekend en samenwerkingsovereenkomsten tussen de bestuurders zijn in de maak. Gezamenlijk zijn reeds IKC-directeuren aangesteld en iedere IKC-locatie werkt aan zijn eigen IKC-plan. 
Vergelijkbare trajecten doen wij momenteel in de gemeente Hardenberg voor Chrono, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs en Kinderopvang Welluswijs en voor de BMS in de gemeente Leeuwarden.