Een IKC in Leimuiden

De bouw is begonnen.

Onlangs is de start van IKC De Lei begonnen. Onderwijs van WijdeVenen en kinderopvang van Snoopy gaan straks samen in een prachtig, door DP6 ontworpen en door Vink Bouw gerealiseerd kindcentrum, waarbij Rogier Brieko van Brink Management het bouw projectmanagement verzorgt. Als Etuconsult zijn wij vanaf het begin betrokken bij dit bijzondere project. Bijzonder, omdat drie scholen tot één zijn gefuseerd en er samen met alle medewerkers en ouders inmiddels een geheel eigen, gezamenlijke visie en identiteit is ontworpen. De Lei is een voorbeeld dat samenwerking meer kan zijn dan de optelsom der delen. Want ook de positieve rol van de gemeente draagt er aan bij dat we met elkaar een bijzonder constructief traject doorlopen waar de kinderen van Leimuiden, en hun ouders, bijzonder bij gebaat zullen zijn. Gefeliciteerd allemaal met deze mijlpaal.