Kindcentrum Catharina, voor de jonge Amsterdammer!

Twee jaar lang hebben Dynamo, ASKO en alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers toegewerkt naar woensdag 10 juli 2019.  De Catharinaschool gaat verder als kindcentrum. Peuteropvang, basisonderwijs, BSO, de talententent samen in het hart van de Rivierenbuurt. De naam werd feestelijk onthuld, waarna er een middag vol hapjes, drankjes, infostands en activiteiten voor ouders en kinderen was  georganiseerd. EtuConsult ondersteunt ASKO en de kinderopvangpartners op meerdere locaties om te komen tot een IKC. Er ligt een stevig fundament waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden, in het belang van ouders en vele jonge Amsterdammers.