It takes a village to raise a child

IKC en kwaliteit

In opdracht van de gemeenteraad Almere vindt er op 3 IKC’s een audit plaats. Interviews met bestuurders, met de IKC-raden, de ouders, en met medewerkers van de IKC teams. Onderdeel van de audit is de unieke nulmeting die EtuConsult ontwikkeld heeft. De resultaten van de eerste IKC-audit, op Sterrenschool De Ruimte, heeft inmiddels plaatsgevonden. Het rapport is eind december 2018 overhandigd aan wethouder Jeugd, Dhr. Aldrik Dijkstra en aan de Gemeenteraad van Almere.