Jitske Kramer over Tribes and Vibes

Wat gebeurt er als er iemand bij het team komt die anders is dan de rest? Dat levert in ieder geval ongemak op. Of je dat nou wilt of niet. We gaan nou eenmaal het liefste om met mensen die op onszelf lijken. Maar als je niet oppast leidt zulk gedrag tot fragmentatie.

Rupsje Nooitgenoeg 50 jaar!

Rupsje Nooitgenoeg is 50 jaar geworden en dat verdient een ereplek. In dit filmpje laat Eric Carle zien hoe zijn prachtige illustraties, en zijn Rupsje Nooitgenoeg, tot stand komen.

Samen voor het welbevinden van onze kinderen.

Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Meer weten over deze oproep? Kijk dan de video.

Bron: Ouders & Onderwijs

Bewonder hoe bijzonder!

Op de derde PO-Raad IKC-dag op locatie van 2019 bezochten we Kindcentrum Borgele.

Op KC Borgele in Deventer werken De Onderwijsspecialisten, excellente school voor Speciaal Onderwijs, de Parabool, orthopedagogisch centrum, Partou Kinderopvang en De Borgloschool, een reguliere basisschool van stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer samen. Hun visie ‘Gewoon waar het kan, maatwerk voor ieder kind dat dit nodig heeft’ wordt hier concreet maakt. Algemeen directeur Huub de Haan begon zijn presentatie met dit filmpje, dat we graag met iedereen willen delen.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, schreef eerder een column over KC Borgele.

Wij geven kinderen de ruimte om te sporten en bewegen.

Ruimte om het beste uit jezelf te halen. Creating space dus.
Een film van de Johan Cruyff Foundation

IEKC in Oost Gelre

Een Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC). Dat is waaraan gewerkt wordt in Oost Gelre.

Dit kindcentrum is de wens van vijf organisaties om voor alle kinderen uit de omgeving één plek te creëren waar opvang, onderwijs en zorg samen komen. Onlangs is er een prachtige animatie gepubliceerd die in beeld en geluid de visie en ambities van het IEKC duidelijk maakt. 

Artis Leeft.

Pracht filmpje over de oorsprong van het leven.

Doel en waarde van een communityschool

Prachtig en veelzeggende animatie die ik meegenomen heb na een congres voor communityschools in de USA. Wat mij betrefty is dit een treffende samenvatting van waarvoor we werken aan brede scholen en kindcentra.

Gezonde school

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Maar wat houdt Gezonde School precies in? En hoe ga je met de Gezonde School-aanpak aan de slag? In deze animatie worden deze vragen kort en helder toegelicht!

Wat muziek doet met je hersenen

In dit filmpje zie je hoe je hersenen reageren op muziek. En wat de voordelen van het spelen van een instrument zijn op je geheugen. Goed voor het leren dus!

Bron: TrendingHot.net

Integrale Kindcentra Enschede

Samenwerking in een IKC is beter, leuker, handiger, professioneler en slimmer.
In Enschede zijn ze daarom hard op weg om samen met kinderopvangorganisaties, het basisonderwijs, peuterspeelzalen en de gemeente ca. 30 IKC's te vormen.

Bron: Gemeente Enschede

Kindcentra 2020

Kinderen hebben het recht zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten te benutten. In dit filmpje ziet u hoe Kindcentra 2020 ernaar streeft dit te bereiken.

Kindcentra 2020 is een initiatief van bestuurders uit het onderwijs, de kinderopvang en wethouders. In 'communities' wordt intensief samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn.

Bron: Kindcentra 2020

Congres "Gezonde Brede School" op 1 oktober 2014

Op 1 oktober vond het Congres Gezonde Brede School plaats te Papendal. Voorgezeten door Ben van der Burg, oud schaatskampioen, met sprekers als Rinda den Besten en Chris Visscher. Met inhoudelijke workshops in een inspirerende, sportieve omgeving.

Lees ook het verslag en bekijk de foto's van de dag.

Nationaal Debat #onderwijs2032

Hoe richten we het onderwijs zo in, dat de kinderen van nu voorbereid zijn op hun toekomst? Vandaag gaf Staatssecretaris Dekker van OCW het startschot voor een nationaal dialoog over de inhoud van het onderwijs.
Hij legde in De Wereld Draait Door zijn plannen toe.

Bron: VARA, De Wereld Draait Door, 17-11-2014

Onderwijs 2032 advies

Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt in 2032, het jaar waarin zij van school komen? Het is belangrijk dat er regelmatig een evaluatie plaatsvindt van het onderwijs. In dit kader gaf staatssecretaris Sander Dekker in november 2014 het startschot voor een discussie over het onderwijs van de toekomst op basis- en middelbare scholen. Op basis van een gesprek met de samenleving, formuleerde Platform Onderwijs2032 een advies. Op dit moment verkennen we hoe haalbaar en toepasbaar het advies is in de huidige onderwijspraktijk. Wilt u in 3 minuten weten wat er in het advies staat? Bekijk dan de animatie met een samenvatting van het advies.