Kindcentrum Theresia - Eindhoven

Kindcentrum Theresia

Directeur Wim Dekkers

Zeelsterstraat 138

5652 EN Eindhoven

040-2512059

www.kctheresia.nl

info@kctheresia.nl

 

Kindcentrum Theresia ligt in het Eindhovense stadsdeel Strijp. De meeste kinderen komen uit deze buurt. Het is een levendige wijk met winkels, bedrijven en sociale voorzieningen. In Kindcentrum Theresia is aan diversiteit geen gebrek.

Het kindcentrum telt 15 verschillende nationaliteiten en een verscheidenheid aan religies. De afgelopen jaren is het aantal kinderen in het onderwijsdeel gestegen. Het aantal kinderen tussen 0 en 4 jaar neemt ook toe. 

Kindcentrum Theresia gaat voor een brede ontwikkeling van kinderen. We weten op dit moment tenslotte nog niet welke beroepen onze kinderen straks gaan uitoefenen. Maar wat we wel weten, is dat er in de 21e eeuw bepaalde vaardigheden nodig zijn om succesvol te kunnen zijn. We leren de kinderen samenwerken met elkaar, goed communiceren en problemen oplossen. We zorgen dat ze basiskennis van ICT hebben en de Engelse taal beheersen. Dat ze creatief en kritisch kunnen denken. We geven ze een sociale en culturele rugzak mee. Binnen onze visie mediërend leren, richten wij ons op de kwaliteiten van de kinderen om hun gebreke aan te pakken, zodat onze kinderen straks klaar zijn voor de toekomst!