Nieuwe functie ambassadeur Nicole Hanegraaf

Nicole Hanegraaf, voormalig locatiedirecteur van Kindcentrum De Ontdekking, is sinds 2013 ambassadeur. Het Kindcentrum is een samenwerking tussen Delta-onderwijs (basisonderwijs), Delta-voorschool (voorschool / peuterspeelzaal) en Stichting Kinderopvang Oosterhout en biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar onderwijs, kinderopvang, opvoeding en ontwikkeling.

De Ontdekking is één centrum voor onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontmoeting. Er is één visie, er zijn gezamenlijke doelstellingen en deze vinden hun weg in het pedagogische en didactische beleid op zowel de opvang als op de basisschool. Binnen het hele centrum wordt gewerkt vanuit de ontwikkelingsgerichte visie op leren en ontwikkelen (OGO).

Voorschool
Voorschool De Ontdekking werkt met Startblokken van Basisontwikkeling. Kinderen vanaf dertig maanden kunnen hier twee dagdelen per week komen spelen. De voorschool van De Ontdekking is erg in trek en werkt vanwege de vele aanmeldingen met een wachtlijst. 

Basisschool
De Ontdekking is van oorsprong een katholieke basisschool. De school staat in de buurt Oosterheide en is een belangrijk onderdeel van de wijk. Op de school werkt men vanuit het concept Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Ieder kind is anders en leert en ontwikkelt op zijn eigen manier. ‘Wij zien verschillen tussen kinderen niet als probleem, maar als ‘rijkdom’.’ De school heeft zich tot doel gesteld om de kinderen voor te bereiden op deelname aan de samenleving. ‘We willen dat onze kinderen actieve, betrokken burgers zijn en worden. En deze opdracht nemen wij heel serieus!’

Kinderopvang
Stichting Kinderopvang Oosterhout biedt de kinderopvang aan in De Ontdekking. Er is een groep 0-4 jarigen, een combinatiegroep met voorschool (30 maanden — 4jaar) en buitenschoolse opvang voor 4-13 jaar. Er wordt gewerkt met (Startblokken van) Basisontwikkeling.  

BSO De Ontdekking heeft een huiskamer, de zogenoemde Schatkamer, die in het midden van het gebouw zit. Vanuit de Schatkamer kunnen kinderen in het gebouw allerlei activiteiten doen (zoals muziek maken, dansen, video bewerken, theater spelen, sporten, koken en bakken). 

De school en de opvang werken met een doorgaande leerlijn. 

Cultuur, Natuur en Milieu
De Ontdekking besteedt veel aandacht aan cultuur- en natuur- en milieueducatie. De cultuureducatie komt terug tijdens binnenschoolse-, naschoolse-, en buitenschoolse activiteiten. ´Op De Ontdekking willen we hoogwaardige kunst, literatuur en andere cultuurproducten overdragen. Hiermee bieden we kinderen een extra instrument om de wereld te ontdekken en meer eigen te maken. Zij ontdekken hun creatieve talenten en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen. 

Daarnaast gaan de kinderen van De Ontdekking zo vaak mogelijk naar buiten. Dat geldt voor zowel de school als de kinderopvang. Het uitgangspunt is om natuur- en milieueducatie het hele jaar door te integreren in de dagelijkse praktijk. Zowel binnen- als naschools worden verbindingen gelegd met buiten. Kinderen bouwen hutten, spelen verstoppertje in de bosjes, zorgen voor de kippen en de konijnen en gaan aan de slag in de moestuin.

Inmiddels (we schrijven juli 2015) is Nicole Hanegraaf clusterdirecteur binnen Delta-onderwijs. “De afgelopen jaren heb ik met veel plezier als locatiedirecteur gewerkt op Kindcentrum De Ontdekking in Oosterheide. Samen met medewerkers, kinderen, ouders, vrijwilligers, buurtbewoners en vele partners hebben we daar een plek mogen bouwen, waar we samen heel trots op zijn. Kindcentrum De Ontdekking staat als een huis en ik besefte me dat mijn grootste opdracht —en hiermee uitdaging- erop zat. Voor mij werd het dus tijd om verder te reizen en deze mogelijkheid lag er binnen onze eigen stichting.”

Kindcentrum De Ontdekking valt niet onder haar beheer als clusterdirecteur. Wel heeft ze, behalve de eindverantwoordelijkheid voor een aantal scholen, zaken als onderwijs in haar beheer. “Een brede portefeuille,” vindt ze zelf. Ontwikkeling, met name die naar een doorlopende leerlijn, heeft zeker haar aandacht. “We kunnen nog wel wat slagen maken, en ik hoop in deze functie meer invloed te kunnen uitoefenen. Ik kijk ernaar uit de scholen te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van hun beleid vanuit hun visie en missie. Uiteraard is dit per school verschillend, maar wat mij betreft is elke school in ieder geval een plaats waar je zelf kind had willen zijn. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en waar medewerkers erop uit zijn om het optimale uit kinderen te halen en zich richten op een actieve en positieve deelname van de burgers van de toekomst aan de maatschappij.”