Kindcentrum De Ark - Vlaardingen

Berry Hakkeling is directeur van Kindcentrum De Ark, een IKC gehuisvest in de wijk Holy Noord te Vlaardingen. Voor het derde opeenvolgende jaar heeft de basisschool afdeling het predicaat ‘excellent’ gekregen. De school presteert bovengemiddeld op het gebied van onderwijskwaliteit, onderwijsaanbod en schoolklimaat.

De wijk Holy kent een zeer gemêleerde populatie en dit vormt voor het IKC meteen de grootste uitdaging. Circa een kwart van het aantal bewoners is allochtoon. Naast hoogopgeleiden kent de wijk ook veel laag opgeleide bewoners. Dit uit zich in grote verschillen en problemen m.b.t. het leren en ontwikkelen. “Wij hebben naast een topklas ook een schakelklas tot groep 4 om de kinderen op een goed niveau te brengen”, vertelt Hakkeling. Op de ouders wordt een extra beroep gedaan. Het uitgangspunt daarbij is: Ouder + IKC = Kind! Hakkeling vervolgt: “De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Daarom hechten wij zeer aan het belang van ouderbetrokkenheid. Deze betrokkenheid is gebaseerd op basis van gelijkheid van alle ouders. Nadrukkelijk dringen we niemand in een slachtofferrol, maar stellen we kind en zijn / haar kansen voor de toekomst centraal. We doen hier wat we zeggen, we komen afspraken na.”

Buitenschoolse activiteiten
De Ark kan als IKC van alles bieden: voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang, zomerschool, een intern zorgteam, een wijkteam en zelfs gezinsspecialisten zijn in huis. Buitenschoolse activiteiten wil Berry Hakkeling zoveel mogelijk laten aansluiten op de populatie. “Wij bieden nadrukkelijk geen sporten als kickboksen aan, maar bijvoorbeeld wel judo en yoga.” Daarnaast wordt, ook in het curriculum, de nadruk gelegd op kunst- en cultuuronderwijs, zoals dans, muziek en theater. Voor geen van de activiteiten wordt een beroep op vrijwilligers gedaan, ook de tussenschoolse opvang wordt door betaalde krachten verzorgd.


Aansluiting met de wijk
Om de aansluiting met de wijk te blijven houden kunnen alle kinderen uit Vlaardingen gebruik maken van de naschoolse activiteiten die De Ark biedt. Verenigingen uit de wijk kunnen desgewenst gebruik maken van ruimten die het IKC ter beschikking stelt.

 

Ambassadeur, op weg naar succes
“Ik zie absoluut een toekomst voor het IKC als zodanig. Daarom ben ik ambassadeur voor {breed} geworden,” zo vervolgt Hakkeling. “Wij blijven ons ontwikkelen en wij blijven groeien. Het aantal basisschoolleerlingen zal vanaf oktober ca. 280 bedragen. De kennis die wij hebben en die wij blijven verwerven wordt door onze specialisten in het team uitgezet. Zo wordt kennis optimaal uitgedragen en blijft deze ook behouden.” Hij vindt het IKC een meerwaarde hebben voor zowel gezinnen als voor het kind individueel. “Door de opzet van het IKC kan je het kind goed blijven volgend en begeleiden, op weg naar succes.” Heeft hij als directeur van De Ark tips voor collega’s? “Zorg dat je een duidelijke visie op leiderschap hebt. Met name de persoonlijke benadering is van belang. Overige kernbegrippen die volgens mij aan de basis van ons succes liggen zijn verantwoordelijkheid en vertrouwen.”