Het Speleon - Uden

Het Speleon is een katholieke basisschool in Uden. De school is partner in Ontmoetingsplein MuzeRijk; een multifunctionele accommodatie met partners die een afspiegeling vormen van de wijk. Onderwijs en opvang, welzijn, sport, zorg en wonen komen er samen. Lambert van der Ven is directeur van Het Speleon en ambassadeur.

In deze MFA (geopend in 2014) zijn - naast Het Speleon - ook nog Islamitische basisschool Bedir, drie soorten kinderopvang, sportmogelijkheden, een ontmoetingsruimte, activiteitenruimtes, zorgwoningen voor mensen met dementie en een gezondheidscentrum te vinden. De scholen, kindfuncties en ontmoetingsruimte zijn onderin het gebouw geplaatst. De groepswoningen van Brabant Zorg op de bovenste verdieping. Het naastgelegen appartementencomplex en de buitenspeelruimte zijn net opgeleverd.

MuzeRijk staat midden in Bitswijk, een jaren ’60 wijk met een diverse samenstelling. Al ruim voordat de MFA gebouwd werd, hebben partners van MuzeRijk samen met de wijk een pedagogische missie vormgegeven. Met partijen als sport, ouderenzorg, welzijn en cultuur is gekeken naar gezamenlijke waarden. Ook bewoners van de appartementen maken deel uit van deze pedagogische missie. Tijdens een bewonersbijeenkomst sprak Lambert hen ook op die verantwoordelijkheid aan. Dat leverde al leuke resultaten op. Zo zijn er bewoners die meehielpen bij het inrichten van de speelplaats.

Ontwerp
Architect Gert-Jan de Rooij nam de pedagogische missie van MuzeRijk als uitgangspunt bij het ontwerp van het gebouw. Daardoor is een MFA ontstaan die open en transparant is en die ontmoeting stimuleert. Ruimtes worden door verschillende partners gedeeld en gezamenlijk gebruikt. Bij de bouw van MuzeRijk waren alle partijen betrokken: van volleybalvereniging Saturnus tot het gezondheidscentrum. De naam van MuzeRijk is gekozen voor onze samenwerking, op het moment dat er nog geen steen gelegd was. Dit symboliseert de manier waarop de partners met elkaar willen samenwerken. Tijdens de bouw is bewust niet gezocht naar een beheerder voor het gebouw, maar juist naar een ondernemer. Iemand die kansen en mogelijkheden ziet en die bedrijfsleider is in het gebouw. Deze bedrijfsleider wordt deels betaald vanuit een subsidie en voor het andere deel vanuit inkomsten uit zaalverhuur en horecaomzet. Inmiddels is er ook een stichting opgericht die gezamenlijke activiteiten en projecten organiseert in de ontmoetingsruimte en in het lunchcafé: Stichting MuzeRijk.

Inhoudelijke samenwerking
Inhoudelijk werken de partijen ook samen. Zowel in het voorjaar als in het najaar is er een gezamenlijke projectweek. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Nieuw leven’, waarbij onder andere een aquarium met kuikens een dag of vier door het gebouw ging: naar de school of met de kinderen van de opvang naar de dementerende ouderen.
Op het moment is er ook een pilotgroep waarbij een groep van Kinderopvang Kleur, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, samengevoegd is met een groep van de reguliere kinderopvang.
Op woensdagmiddag is er ook nog een kinderclub, georganiseerd door ouders uit de wijk. Soms doen de ouderen ook mee aan activiteiten die door deze ouders georganiseerd worden.

Doorgaande lijn
De volgende stap is het uitwerken van de doorgaande lijn, samen met partners. Zij zijn nu bezig met het ontwerpen van een pedagogisch kader en de visie wordt vastgelegd. Hierin worden onderwerpen als ouderbetrokkenheid en zorg meegenomen. Er is geen uitwisseling van personeel, dat is nog toekomstmuziek. Wel worden er gezamenlijke studiedagen georganiseerd voor alle medewerkers in het gebouw en de vaste vrijwilligers en is er één gezamenlijke personeelsruimte voor alle medewerkers in het gebouw, ongeacht de organisatie waar zij voor werken.

MuzeRijk heeft ook een heel leuk filmpje dat een indruk geeft van deze bijzondere plek.

Ambassadeur: Brede school het Speleon, partner in Ontmoetingsplein MuzeRijk.
Contactpersoon: directeur Lambert van der Ven
Plaats: Uden
Adres: Klarinetstraat 4
Postcode: 5402 BE
Internet: www.hetspeleon.nl en www.hetmuzerijk.nl
E-mailadres: lambert.vanderven@hetspeleon.nl