ABC-scholen in Amersfoort

Gertrude Abbring is coördinator van Brede school ABC Kruiskamp-Koppel in Amersfoort. Drie scholen participeren in deze ABC school: een school die begon als ‘zwarte school’, een reguliere basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Alle drie werken ze samen met een kinderopvangorganisatie en welzijnswerk. Verder is ABC Kruiskamp-Koppel omgeven door allerlei ‘bondgenoten’. Abbring: “Wij zijn een netwerk brede school.”

De Amersfoortse Brede Combinatieschool Kruiskamp-Koppel begon tien jaar geleden als een klein samenwerkingsverband. “We begonnen met alleen de ‘zwarte school’ en werkten samen met welzijnswerk en de kinderopvang, hoewel die laatste nog niet in de wijk was gevestigd.” Abbring is ABC-coördinator van het eerste uur. “Meteen heb ik de wijk benaderd. Nu hebben we contact met alle partijen die iets met kinderen te maken hebben , van de speeltuin en de bibliotheek tot de moskee.

Naschoolse activiteiten
De ABC-school begon meteen met het aanbieden van veel naschoolse activiteiten. “Onze missie is de  ontmoeting creëren tussen kinderen met verschillende achtergronden. We willen ervoor zorgen dat de helft van de deelnemers uit doelgroepkinderen (kinderen uit minder daadkrachtige gezinnen) bestaat. Daarnaast streven wij ernaar dat 30% van de deelnemende kinderen van de ‘witte school’ is, en de overige 20% uit het speciaal basisonderwijs komt.” Een paar dagen voor het sluiten van de inschrijving wordt de samenstelling van de groep bepaald. “Elke dag bieden wij activiteiten aan voor kinderen van 0-14 jaar. Voorbeelden daarvan zijn voetbal, meidenvoetbal, muziekles, dansles, techniekles en een leesclub. Wij werken ook samen met de bibliotheek,” somt Abbring op. Daarnaast organiseert de brede school een voorleeskwartiertje, dramales, koken en meidengroepen.

Ontmoeting
De ontmoeting tussen de verschillende scholen wordt ook vormgegeven door middel van lessenreeksen. “Onder schooltijd organiseren wij lessenreeksen, waarin alle groepen van een bepaald leerjaar van de drie verschillende scholen les krijgen in een bepaald vak.” Onlangs bouwden de groepen 6 van de drie scholen samen een stad in de gezamenlijke technieklessen. “Het hoofddoel is ontmoeting, maar dat doen we via techniek,” legt Abbring uit. “Op deze manier bieden  we bijvoorbeeld ook een kunsttraject . Zulke lessenreeksen organiseren we één of twee keer per jaar voor elk leerjaar. Dit is het vierde jaar dat we dit doen, en we bouwen het steeds verder uit.”

Overgewicht

In 2010 had 27% van de kinderen in de wijk Kruiskamp te maken met overgewicht. “Sinds een aantal jaren  pakken wij dit probleem wijkbreed aan, met succes! Met het project B. Slim gaan wij de strijd aan tegen overtollige kilo’s en richten wij de aandacht op gezonde voeding en beweging.” Kruiskamp kent nu een grote daling van overgewicht. In februari 2015 was dit onder andere te lezen in de Telegraaf.

Parel van Amersfoort

Abbring noemt de samenwerking tussen drie totaal verschillende scholen in de wijk een parel. “Een brede school zit vaak in een mooi gebouw, maar soms is er nog steeds een concurrentiesfeer. Daar ben ik verbaasd over, wij vinden die samenwerking met andere scholen juist belangrijk. In het Passend Onderwijs vullen onze scholen elkaar aan in plaats van dat ze met elkaar concurreren,” signaleert Abbring. Het speciaal onderwijs heeft bijvoorbeeld een orthopedagoog en een logopedist, waar andere scholen ook gebruik van maken. Als een kind toch beter tot zijn recht komt op het speciaal onderwijs, is dat ook snel geregeld. “Je moet niet denken in concurrentie, maar in meerwaarde. Zoek naar verbinding op alle fronten!”

ABC-scholen in Amersfoort
Ambassadeur: Gertrude Abbring
Website: www.abcschoolkruiskampkoppel.nl