Brede school Noorderbreedte - Diemen

Brede school Noorderbreedte in Diemen-Noord is een gloednieuwe brede school. De school is in augustus 2014 open gegaan. Peggy Tholen is de directeur van deze brede school, en contactpersoon namens Noorderbreedte.

Brede school Noorderbreedte is een samenwerkingsverband tussen twee scholen, de Duif van Stichting Spirit Basisscholen en ’t Palet van Openbaar Onderwijs Primair, Stichting Welzijn Diemen (peuterspeelzaal De Tuimelaar en peuterspeelzaal ’t Kloddertje) en KMN Kind & Co (buitenschoolse opvang). De gemeente Diemen is opdrachtgever en eigenaar van het nieuwe schoolgebouw en verantwoordelijk voor de bouw. Om die reden heeft de gemeente een belangrijke rol gespeeld in de voorbereidende fase van de bouw van het pand.

Twee denominaties willen samen
De twee scholen zijn van verschillende denominaties: de Duif is een oecumenische basisschool en ’t Palet is een openbare basisschool. De scholen blijven in eerste instantie zelfstandig werken, maar hebben de intentie om in de toekomst te fuseren. De visie die daarachter schuilt gaat is dat samenwerken en samen spelen veel beter gaat als je elkaar ook goed kent. Het is logisch en natuurlijk.

De intentie om in de toekomst te fuseren komt ook tot uiting in de bouw van de school. De school is zo gebouwd, dat fusie mogelijk is. Er is dus niet links één school en rechts een andere. De lokalen zitten bij elkaar en de scholen maken gebruik van alle ruimten. Stichting Welzijn Diemen en KMN Kind & Co zijn overigens continu betrokken bij de bouw van het schoolgebouw; als ware het één organisatie.

Visie
Brede school Noorderbreedte wil meer zijn dan een onderwijsplek voor kinderen. Het nieuwe schoolgebouw wil een markant herkenningspunt in de wijk zijn. Op die manier wil het de identiteit van de wijk versterken en kunnen bezoekers makkelijker hun weg vinden. Binnen de brede school werken de welzijnsorganisatie, de kinderopvangorganisatie en de twee basisscholen samen. Het is de bedoeling dat zij vanaf het nieuwe schooljaar ook de samenwerking zoeken met lokale sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en zorginstellingen uit Diemen.

Aanbod in de wijk
Naast een onderwijsplek is brede school Noorderbreedte ook een plek van waaruit veel wijkactiviteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten sluiten aan bij het aanbod van de Stichting Welzijn Diemen. Overigens zijn de ruimtes rond de school, zoals het schoolplein, ook na schooltijd toegankelijk, zodat kinderen uit de wijk hier lekker kunnen spelen.

Huisvesting
Het gebouw van brede school Noorderbreedte is een uniek gebouw, dat voor een groot deel uit drie verdiepingen en deels één verdieping bestaat. De kinderen maken gebruik van het totale gebouw. Er zijn geen ruimtes toegewezen aan de scholen. De lokalen zijn gebouwd rondom een (speel)leerplein. Daarop spelen en werken kinderen van verschillende groepen samen. De leerpleinen vormen samen met de klaslokalen units. In deze units krijgen de kinderen klassikaal les. Maar er is ook ruimte waar de kinderen in kleine groepjes kunnen werken. Verder zijn er in de school ruimten voor techniek, drama, spelen, koken en bewegen.

De doorgaande lijn voor de jonge kinderen worden hier heel natuurlijk uitgewerkt, want de peuters spelen samen met de kleuters. Na schooltijd zijn er ruimtes beschikbaar voor de kinderopvang en naschoolse activiteiten. Alleen de peuterspeelzalen hebben een aangewezen ruimte. Maar deze maken ook gebruik van de gemeenschappelijke lokalen.


Brede school Noorderbreedte in Diemen
Ambassadeur: Frans Verstraten
Website: www.bredeschooldiemennoord.nl 
Telefoonnummer: 020-6000160
E-mailadres: f.verstraten@noorderbreedtediemen.nl