Brede School Michiel de Ruyter - Nijmegen

Brede School Michiel de Ruyter is de overkoepelende naam van een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van (primair)onderwijs, welzijn, opvang, cultuur, sport, zorg, gemeentelijk wijkmanagement en ouders van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

De samenwerking is ontstaan als gevolg van de oprichting van twaalf zogenoemde Openwijkscholen in 1998. De Openwijkschool was de Nijmeegse naam voor de landelijk meer bekendere term 'Brede School'. Na tien jaar succesvol bouwen aan het concept is er sprake van een doorontwikkeling: de Openwijkscholen in Nijmegen heten nu ook 'Brede Scholen'. Brede School Michiel de Ruyter is daar één van. Deze school heeft daarbij de ambitie om uit te groeien tot integraal kindcentrum (IKC). Sinds 2012 is Michiel de Ruyter Brede School ambassadeur via {breed}. De contactpersoon is Paul Jeurens, die ambassadeur is namens brede school De Zonnewende in Nijmegen.

Partners
De Michiel de Ruyter heeft een aantal kernpartners, waaronder de openbare basisschool Michiel de Ruyter (stichting Conexus), kinderopvangorganisatie KION, welzijnsorganisatie Tandem en het wijkmanagement van de gemeente Nijmegen. Daarnaast werkt de school intensief samen met het stedelijk centrum voor kunst en cultuur De Lindenberg, Sportservice Nijmegen, de GGD Nijmegen, de bibliohteek Zuid-Oost Gelderland en het Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk Werk (NIM). 

Opgroeiomgeving
Jeurens over Brede School Michiel de Ruyter: “De school biedt alle kinderen uit haar omgeving van 0 tot 13 jaar een veilige, zorgzame en inspirerende opgroeiomgeving waarin zij alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Door de samenwerking met de partners kan de brede school een breed en gevarieerd ontwikkelarrangement aanbieden dat zoveel mogelijk op maat van de populatie georganiseerd is. Brede School Michiel de Ruyter is een sportieve, gezonde school , een cultuurschool en nog veel meer. Het streven is om in de komende jaren nog meer specifieke maatwerkarrangementen te leveren om het ideaal van de rijke, inspirerende, uitdagende, zorgzame, veilige opgroeiomgeving stap voor stap dichterbij te brengen.”

Talentontwikkeling
In haar beleid stelt Brede School Michiel de Ruyter de talenten van jonge kinderen centraal. Jeurens: “Talentontwikkeling in de meest brede zin is een opdracht die we ons elke dag opnieuw stellen. Dit doen we in een team van medewerkers dat vanaf de peuterleeftijd, door de dag heen van ‘s morgens vóór schooltijd, onder schooltijd , tussen de middag en na schooltijd met elkaar samenwerkt binnen een afgestemd pedagogisch klimaat. We doen dit in een combinatie van  ons Activiteitenplein en de BSO.” Jeurens stelt dat de Brede School Michiel de Ruyter zes talentgroepen heeft: 

1.Sport, lijf en gezondheid
2.Kunst en cultuur
3.Techniek en i.c.t.
4.Wetenschap en natuur
5.Communicatie  en taalvaardigheid
6.Sociale vaardigheden 

Jeurens zegt: “In de uitvoering worden de talentengroepen ‘communiceren en taal’ en ‘sociale vaardigheden’ meegenomen in de eerste vier talentengroepen.”


Ambassadeur: Paul Jeurens
Coördinator BRS West
p.jeurens@tandemwelzijn.nl
Brede School Michiel de Ruyter
Tweede Oude Heselaan 384 Nijmegen