Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden was één van de eerste gemeenten die integraal beleid op het terrein van de brede school stimuleerden en ook daadwerkelijk formuleerden.;

Voor meer informatie, kijk op:www.ikc-leeuwarden.nl