IKC een blijvertje?

Het was op een sfeervol hotelkamertje ergens in Salland, waar ik vanwege werk in de regio bleef overnachten, dat de telefoon ging. “Of het IKC een blijvertje is?” werd mij door een journaliste van het vakblad Management en Kinderopvang gevraagd.

Wat volgde op die vraag was een uitermate boeiend gesprek over de actuele ontwikkelingen op IKC-gebied. Al denkend en pratend zag ik door het raam een kudde Schotse Hooglanders die de Sallandse Heuvelrug begraasden. Zich niet bewust van wat er op dit hotelkamertje allemaal besproken werd. 

Het mag duidelijk zijn, ik denk dat het IKC zeker een blijvertje is. En in die overtuiging werd ik de afgelopen weken alleen maar bevestigd. 

Zo organiseerde de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang samen met de PO-raad begin juni een bijeenkomst over samenwerking tussen onderwijs en opvang. Mooi hoe beide organisaties de handen ineenslaan en zo beide sectoren, onderwijs en opvang, dichter bij elkaar brengen. En de politiek daarin meenemen. 

Twee dagen later was ik bij een rondetafelgesprek tussen de directies Kinderopvang SZW, directie School en Omgeving OCW en bestuurders en directeuren onderwijs en opvang uit het hele land. Op een prachtige brede school die op weg is richting een IKC, O3!

Beleid en praktijk kwamen aan deze tafel bij elkaar. Twee verschillende werelden maar één ambitie, het allerbeste op het gebied van leren en ontwikkelen voor kinderen bieden. 

Ervaringen uit de praktijk maakten tijdens dit gesprek nog eens helder waar de wet en regelgeving, en toezicht (!) het meest knelt. Maar, zoals één van de aanwezigen vertelden, ondanks dat gaan we hoe dan ook door met ons IKC.”  Beide ministeries beseffen, zo bleek ook tijdens dit gesprek, dat het IKC een blijvertje is, en dus gezamenlijk en binnen hun mogelijkheden zoeken naar oplossingen. 

Dat het IKC geen eendagsvlieg is, da’s dus duidelijk. Maar wát een IKC is, is volgens mij minder duidelijk. Ik vermoed dat als je de vraag “wat is een IKC?” aan vijf verschillende mensen stelt, je vijf verschillende antwoorden krijgt. Is dat erg? Nee, maar een IKC is natuurlijk wél wat meer dan samen onder één dak gehuisvest zijn en ouders moeten wel weten wat ze van een IKC mogen verwachten, lijkt mij, anders wordt het zo’n containerbegrip.

Pact voor Kindcentra heeft, naar aanleiding van het Kohnstammonderzoek ‘ IKC’ s over wat hen kenmerkt’ een factsheet ontworpen met IKC kenmerken. Eerder ontwikkelde het voormalig Landelijk Steunpunt Brede Scholende kwaliteitskaart IKCBeide publicaties kunnen je helpen om je IKC meer te laten zijn dan de som der delen. Concreet, zichtbaar en meetbaar.  Als dat lukt, als kinderen en ouders en collega’s de meerwaarde van een IKC aan den lijve ervaren, dan heeft het IKC wat mij betreft het predicaat ‘Blijvertje’ pas echt verdiend.