Leve de lente.

Was het bij het begin van de lente, enkele weken terug, nog nodig een dikke jas aan te trekken, zie foto, inmiddels knallen de tulpen, struiken, bomen en al het andere groen uit hun knoppen en zijn de vogels druk bezig met het leggen van een ei.

Eieren werden er de laatste weken sowieso wel gelegd. Wat te denken van de nieuwe privacywetgeving? Of van de onderwijsinspectie?  De Inspectie van het Onderwijs kwam met De Staat van het Onderwijs 2018. Je moet het rapport zelf maar eens lezen, maar mij viel in de inleiding al een zin op die mij bijzonder aanspreekt;  “ Het onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht mede te zorgen voor sociale samenhang, algemeen welzijn, economi­sche groei en welvaart.”

Juist hierom zijn we ooit begonnen met de brede school. Juist hier liggen de kansen, de nóódzaak van kindcentra. Volgende week zit ik weer een lange tijd in een vliegtuig, altijd een mooie gelegenheid zo’n rapport eens goed door te spitten, je vindt hem elders in deze {Breed}.

En er is een Gouden Ei gelegd, de 6e Landelijke IKC dag, die samen met PO-Raad, BK, BMK, VNG, EtuConsult en Sociaal Werk Nederland op 21 september a.s. georganiseerd gaat worden, zie de Save the Date in dit nummer. En dan is de kinderopvang bezig een zwaar ei te pellen, de IKK, de wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang. Tijdens een informatieve medewerkersbijeenkomst op een IKC in wording die ik begeleid hadden we bedacht dat het goed zou zijn om, met name voor de leerkrachten, eens te vertellen wat er achter de wereld van de kinderopvang schuilgaat.  Inclusief de IKK. Zelfs mij valt het dan weer op met wat een dichtgetimmerde en uitvoerige wet-en regelgeving en toezichtskaders de kinderopvang te maken heeft. Het leverde veel nieuw inzicht en begrip op bij de aanwezigen, dat wel. Waarmee deze o zo simpele maar niet altijd voor de hand liggende IKC-teambuildingsactiviteit zijn doel bereikt had. En terwijl ik dit schrijf leggen duizenden achtste groepers op al die scholen hun Cito-eitje :-) .

Je leest het, er gebeurt genoeg en eigenlijk kan ik nog doorgaan, over een aantal prachtige IKC aansprekende voorbeelden op gebied van doorgaande lijn richting Voortgezet Onderwijs, of over een geweldig Inclusief IKC in wording. Die gaan we de komende tijd wel een plek geven in {Breed}. Dat niet ieder eitje overigens even makkelijk gelegd wordt bewijst een vraag die we jullie stellen over de aanstelling van gezamenlijk IKC-personeel. Ik hoop dat we daar samen met jullie antwoorden op vinden die dan weer kunnen delen. En ondertussen koester ik mijn kippen op mijn moestuin, want op zondag, dat begrijp je, wil ik ook wel eens een écht eitje pellen.

Geniet van de zon, van de lente en van deze {Breed}

Job