VVE: Voor- en vroegschoolse educatie

VVE is ondersteuning voor peuters en kleuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, de zogenoemde doelgroepkinderen. Kinderen halen op een speelse manier hun achterstand in. Zo kunnen zij een goede start maken in groep 3 van de basisschool.

VVE bestaat uit voorschoolse en vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie

Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 en 3 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Programma’s voor VVE

Er zijn diverse programma’s voor VVE. We maken onderscheid tussen integrale en aanvullende programma’s:

  • integrale programma’s: gericht op brede ontwikkeling van kinderen met taal als speerpunt.

Kijk op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) voor een overzicht van de gangbare VVE-programma’s.

De uitvoering van het VVE-beleid is zeer divers. Veel gemeenten geven hun eigen kleur aan de uitvoering en vaak is VVE verbreed naar stimulering van de ontwikkeling voor alle kinderen i.p.v. alleen voor de doelgroepkinderen. De effecten van VVE zijn niet onomstotelijk bewezen.

Verder lezen:

Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind