Verschijningsvormen

Dé brede school en hét IKC bestaan niet. Per definitie niet. De ideale brede school en IKC passen in de wijk waarin ze staan. Ze houden rekening met de wensen en behoeften van de kinderen en ouders. Dat betekent dat ze allemaal verschillend zijn.

Brede scholen en IKC’s passen zich aan hun omgeving aan. Toch zijn er ook overeenkomsten.

Op basis van kenmerken van de brede scholen heeft het Landelijk Steunpunt Brede Scholen met anderen een indeling gemaakt van verschillende typen brede scholen:

De klassieke brede school

De klassieke brede school heeft een duidelijke visie op het bestrijden van achterstanden en de verrijking van kinderen. Ook sociale cohesie in de wijk is een aandachtspunt. Deze brede school kan in één gebouw zijn gehuisvest, maar kan ook bestaan uit verschillende gebouwen in de wijk.

De brede school als netwerk in de buurt

In een netwerk bredeschool werken verschillende instellingen samen, zonder dat ze onder één dak gehuisvest zijn. Drijfveren van samenwerking kunnen verschillen. Deze zijn afhankelijk van de samenstelling van de wijk en de aanwezige voorzieningen. De voorzieningen zijn niet onder gebracht in één gebouw, maar vormen met elkaar een netwerk in de wijk.

Een Multi Functionele Accommodatie

De drijfveer bij deze brede scholen is een breed, divers voorzieningenaanbod in de wijk, gericht op een brede doelgroep. Gemeente en partners willen efficiënt gebruik maken van gebouwen, voorzieningen en personeel.

De brede school als compacte model

In het compacte model staat de samenwerking tussen opvang en onderwijs voorop. Men biedt een volledig dagarrangement voor kinderen. Opvang en onderwijs spelen daarin duidelijk een eigen rol. Andere partners zijn minder betrokken.

Het Integrale Kindcentrum (IKC)

In een Integraal Kindcentrum is sprake van volledige integratie van voorzieningen voor kinderen. Dat gaat veel verder dan samenwerken. Belangrijke drijfveren zijn de doorgaande lijn van opvang, onderwijs en vrije tijd én de centrale sturing. Een IKC wordt in deze indeling dus gezien als een type brede school.

In de infographic Verschijningsvormen brede scholen zijn deze verschijningsvormen uitgebreid beschreven. De brochure schrijft geen ideaalbeeld voor een brede school of IKC voor, maar geeft inzicht in de verschillende typen die er zijn.

Wilt u weten welk type brede school het beste bij uw wijk past? Voer de analyse uit en breng in beeld wat er nodig is in uw wijk.