Strategie

Strategie is vooruit kijken. Welk doel wil je bereiken en welke middelen ga je inzetten om dat doel te bereiken. Vervolgens is de vraag hoe je dit communiceert.

Wat je wilt bereiken met een brede school of IKC is staat beschreven in de algemene visie. Vanuit daar zijn doelstellingen verwoord. Ook is er een pedagogische visie opgesteld van waaruit professionals handelen. Om de doelstellingen te bereiken is er een programmering, een plan van aanpak met activiteiten. Deze activiteiten zijn op elkaar afgestemd: de doorgaande lijnen.

Verder moeten er ook strategische afspraken rond uitvoering gemaakt worden, zoals over aansprakelijkheid.