Samenwerken

<main id="main" role="main">

1+1=3

Samenwerken in een brede school, hoe doe je dat? Wat betekent samenwerken voor een pedagogisch medewerker of een leerkracht van een brede school?

Samenwerking vraagt specifieke competenties Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, spreekt dan ook liever over transdisciplinair werken. Dat betekent niet meer of minder dan bruggen slaan. Of formeler gezegd, verbindingen leggen. Want daar gaat het om bij brede scholen. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin mensen uit verschillende, ook niet-academische, werelden vormgeven aan wederzijdse relaties en betekenisgeving.

Het belangrijkste doel van de samenwerking is dat kinderen hoge verwachtingen verdienen en maximale steun. Vaardigheden en eigenschappen om tot samenwerking te komen zijn:

 • flexibiliteit;
 • nieuwsgierigheid;
 • openheid;
 • een brug willen slaan naar de wereld rond de brede school;
 • respect hebben;
 • vertrouwen in elkaar.

Samenwerking binnen een brede school vraagt om verbinding, relaties tussen de samenwerkende professionals. Een goede samenwerking is niet alleen van belang op de werkvloer, een voorwaarde voor een stevig samenwerkingsfundament ligt ook op bestuurlijk niveau. In de brochure ‘Op weg naar een IKC’ wordt een stappenplan om tot een samenwerking te komen beschreven. Dit stappenplan wordt vergezeld door twee gevalideerde modellen: het model Intentieverklaring en het model Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerken vraagt vertrouwen, wederzijds respect, maar ook een aantal afspraken die zakelijk vastgelegd worden. De modellen zijn in de praktijk goed bruikbaar.

Samenwerking

Sleutelwoorden

Sleutelwoorden voor samenwerking zijn:

 • Inzicht;
 • Begrip;
 • Empathie/gevoel;
 • Focus op doelen;
 • Win-winsituatie;
 • Vertrouwen;
 • Open houding;
 • Transparantie.

Samenwerkingsvormen

Er zijn verschillende vormen van samenwerking te onderscheiden:

Schema-samenwerken-deel1

Voorwaarden voor samenwerking

schema-samenwerken-deel2

Samenwerken bij nieuwe omgevingsinitiatievenschema---samenwerken-3

schema-samenwerken deel 4

</main>