Pedagogische visie

Een pedagogische visie is het fundament waarop een IKC of een brede school wordt gebouwd. De pedagogische visie is het cement tussen de samenwerkende partners.

Gemeenschappelijke taal en referentiekader

Verhagen (Opvoeden en ontmoeten in de wijk) (Verhagen 2012) zegt het volgende over de pedagogische: de pedagogische visie is het geheel aan opvattingen over de opvoeding van kinderen waaruit richtlijnen voor het handelen afgeleid kunnen worden. Het is een conceptueel denkkader, geen set van regels en afspraken. Een pedagogische visie geeft professionals een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk referentiekader. Van daaruit kunnen ze hun handelen vormgeven.

Samen ontwikkelen

Alle partners zijn betrokken bij de ontwikkeling van de visie en dragen die ook gezamenlijk uit. Het samen uitwisselen van pedagogische visies is een belangrijk onderdeel om te komen tot een gezamenlijke visie.

Meer lezen?

Er zijn verschillende documenten die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie:

Voorbeelden van een pedagogische visie: