Monitor en evaluatie

Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen in de brede school is het belangrijk om continu te monitoren en regelmatig te evalueren. De begrippen monitoring en evaluatie worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet hetzelfde.

Monitoring

Monitoring gaat over het verzamelen van gegevens tijdens de uitvoering van beleid (in dit geval de brede school). Een monitor wordt uitgevoerd om het verloop van een interventie, een programma of beleidsmaatregelen systematisch en regelmatig in kaart te brengen. Het belangrijkste kenmerk van een monitor is dat deze structureel wordt uitgevoerd en dus geregeld herhaald wordt.

Evaluatie

Evaluatie is grondiger en gedetailleerder en is nodig om data te interpreteren. Bij evaluatie ga je op zoek naar verklaringen. Door te evalueren kun je een tussen- of eindoordeel vormen over het beleid of een interventie. Evaluatie geeft aan in welke richting interventies of beleid moeten worden bijgesteld.

Ook de processen moeten geëvalueerd worden, zowel tussentijds als na afloop. Hoe verloopt het proces? En de samenwerking? Is er voldoende deskundig personeel? Komen de activiteiten daadwerkelijk van de grond? Is er voldoende animo voor de activiteiten? Zijn de activiteiten uitdagend maar ook veilig en verantwoord?

Monitoring en evaluatie vullen elkaar aan. Beide zorgen ze voor transparantie. Ze bevorderen samen resultaatgericht werken.

Do’s

  • Zorg voor overzicht over welke gegevens waar verzameld worden en met welk doel.
  • Zorg voor goede communicatie tussen de uitvoerders van het onderzoek en de gebruikers ervan.
  • Bepaal vroegtijdig welke terugkoppeling de gebruikers van het onderzoek verwachten.
  • Bepaal vroegtijdig welke terugkoppeling de gebruikers van het onderzoek verwachten.
  • Verzamel ook tussentijds gegevens.
  • Koppel uitkomsten terug aan de gebruikers.

Don’ts

  • Alleen aan het einde van projecten evalueren.
  • Of alleen het proces evalueren of alleen de resultaten.
  • Pas aan het einde van het project aangeven hoe u de terugkoppeling wilt.

Meer lezen?