Leertijd en verlengde Leertijd

Leren kan je altijd en overal en op vele manieren. Leren is niet afhankelijk van tijd of plaats. Zo kan je leren op de Zomerschool, bij de BSO, bij opa’s en oma’s of tijdens een reis in het buitenland. De hele wereld is een leerplaats. De school, breed of smal, heeft als taak die wereld binnen te halen en tegemoet te treden. Samen met anderen: opvang, welzijn, sport, cultuur, enz. (Verlengde) leertijd is daarom een typisch brede schoolthema.

Verlenging van onderwijstijd is een verlenging van de effectieve leertijd. De extra tijd wordt benut voor het actief tegengaan van onderpresteren bij leerlingen, in het bijzonder achterstandsleerlingen. Extra leertijd kan worden bereikt met een verlengde schooldag, zomerscholen en weekendscholen.

Voorbeeld: Verlengde leertijd en educatieve samenhang

De Rotterdamse gemeente en schoolbesturen willen hun leerlingen meer kansen geven zich te ontplooien en hen meer bagage meegeven voor een succesvolle toekomst. Dit voornemen hebben zij vastgelegd in het plan ‘Maatwerk op school: meer leertijd voor kinderen!’. De gemeente wil hiermee de samenwerking met de wijken bevorderen, de betrokkenheid van ouders vergroten en de sociale samenhang in wijken stimuleren.

Tien scholen in Rotterdam zijn in het schooljaar 2007/2008 gestart met een ‘dagarrangement’ en 24 scholen met een ‘wijkarrangement’. In beide gevallen verlengen de scholen de schoolweek met maximaal zes uur. In het dagarrangement zijn de activiteiten voor alle kinderen vanaf groep 3 verplicht. In de wijkarrangementen is het aanbod facultatief. De scholen in de buurt werken met elkaar samen om tot een gezamenlijk aanbod te komen. (Bron: http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Verlengde-leertijd-en-educatieve-samenhang)

Meer informatie over (verlengde) leertijd?

  • Oberon (2009). Een oriëntatie naar verlengde onderwijstijd. Inrichten en effecten. Utrecht: Oberon.
  • Valkestijn, M. (2008). Verlengde leertijd en educatieve samenhang. OBS De Boog te Rotterdam. Utrecht: NJi.
  • Voor voorbeelden van scholen die experimenteren met flexibele leertijd klikt u hier.