Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria kunnen helpen bij het vaststellen bij de kwaliteit van een brede school. Of bij de evaluatie daarvan. Kwaliteitscriteria geven inzicht in of u de goede dingen doet, of u de dingen goed doet en op welke punten nog iets te verbeteren valt. U kunt, samen met de partners in de brede school, zelf criteria opstellen, maar u kunt ook gebruik maken van landelijke kwaliteitscriteria.

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft samen met Oberon de ‘Kwaliteitskaart brede school & Integraal Kindcentrum‘  ontwikkeld. Met deze digitale kwaliteitskaart krijgt u alle belangrijke aspecten van uw eigen brede school in beeld. Dit kan zowel bij de start van het proces als de brede school nog gestalte moet krijgen, of gaandeweg als u de kwaliteit van uw brede school wilt verbeteren. het beeld wordt het duidelijkst als de verschillende partijen in de brede school deze kwaliteitskaart samen invullen en in gesprek gaan: dit levert al een start voor kwaliteitsverbetering op.

http://www.bredeschool.nl/fileadmin/PDF/2013/Kwaliteitskaart.pdf.
http://kwaliteitskaart.bredeschool.nl.