Krimp

Het teruglopend aantal leerlingen in het basisonderwijs is een lastig dilemma. In de bekende krimpregio’s zoals Zeeland, Zuid Limburg en Noord/Oost Groningen kennen ze dit probleem al langer. Maar inmiddels is krimp ook een fenomeen in een aantal oude groeikernen (zogenoemde bloemkoolwijken) en in verschillende wijken in grote steden.

Ook zijn er Vinexlocaties die door de economische crisis niet afgebouwd zijn, waardoor scholen hun verwachtte groei niet halen. Cijfers over leerlingendaling vindt u hier.

Samenwerking als oplossing voor krimp

De gevolgen van krimp zijn zeer afhankelijk van de regionale situatie. Soms betekent krimp dat de laatste school uit het dorp verdwijnt. Soms heeft het jarenlang invloed op de onderlinge concurrentie tussen de verschillende schoolbesturen. Of heeft het effect op het personeelsbeleid dat men voert.

Er zijn geen panklare oplossingen voor krimp, juist omdat geen situatie hetzelfde is. Sommige provincies of samenwerkende gemeenten nemen initiatieven voor samenwerking tussen scholen.

Voorbeelden

Meer lezen?