Interne analyse

Met een interne analyse schets je een feitelijk beeld van de huidige situatie van
de brede school of IKC:

 • de organisatiestructuur,
 • de rollen,
 • taken en verantwoordelijkheden van de partners.

Een organogram kan dit verduidelijken. Zie voor een voorbeeld van een organogram:
De Kleine Reus, Amsterdam

Partners in een brede school zijn lang niet altijd bekend met elkaars organisatie, het concrete werk op de werkvloer, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Wat voor de ene organisatie gesneden koek is, kan voor de andere organisatie een bron van vermaak of ergernis zijn. En ook de wet- en regelgeving verschilt sterk.

Het in kaart brengen

Het in kaart brengen van deze verschillende aspecten (een interne analyse) helpt bij het vinden van de meerwaarde van de samenwerking. En het voorkomt problemen omdat verwachtingen en culturen beter op elkaar afgestemd worden.

Partners

 1. Wie zijn de betrokken partners?
 2. Welke opdracht hebben zij t.a.v. de kinderen en de ouders?
 3. Welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij? En met welke verplichtingen?

Gebouw

 1. Welke ruimtes zijn multifunctioneel inzetbaar?
 2. Welke ruimtes kunnen gebruikt worden zonder dat daar extra voor betaald hoeft te worden?
 3. Welke ruimtes kunnen gehuurd worden door de partners? En tegen welke huurprijs?
 4. Zijn hierover bindende afspraken?
 5. Welke ruimtes kunnen wanneer door derden gehuurd worden? Tegen welke huurprijs? Wat gebeurt er met die huuropbrengst?

Medewerkers

 1. Welke medewerkers hebben specifieke taken binnen de brede school? Zijn deze medewerkers bekend bij alle andere medewerkers? Denk bijvoorbeeld aan een brede school coördinator of de begeleiders van brede school activiteiten.
 2. Zijn medewerkers van alle instellingen bekend met de brede school /IKC?
 3. Is de visie /doelstelling van de samenwerking voor iedereen bekend?
 4. Is bekend wat de brede school/IKC vraagt aan competenties van de medewerkers? Lees hiermeer over de competenties van professionals in de brede school.
 5. Welke talenten kunnen de verschillende medewerkers inbrengen in de brede school? Is dat van alle medewerkers bekend en worden die talenten benut? (zie voorbeeld De Klaroen, Eigen & Wijzer, Baart)
 6. Zijn de medewerkers tevreden over hun werk in de brede school/IKC? Zijn er onderling afspraken over het inzetten van personeel in elkaars organisaties en de kosten daarvan?

Samenwerking

 1. Hoe ziet de samenwerkingsstructuur eruit? Is er een organogram? Welke concrete werkafspraken zijn er? En zijn deze vastgelegd? Welke medewerkers zijn direct betrokken bij de samenwerking?
 2. Welke juridische afspraken zijn er? Is de samenwerking structureel geregeld? Is er een convenant (Een voorbeeld van een intentieverklaring- en een samenwerkingsovereenkomst vindt u hier.
 3. Hoe is de cultuur in de samenwerking? Wijkt deze af van de cultuur van de individuele partners?
 4. Hoe is het mandaat geregeld bij elk van de samenwerkingspartners? Wie is er bij elk van de partners bevoegd om beslissingen t.a.v. de brede school te nemen?

Programma/aanbod?

 1. Verdere invulling hiervan volgt.

Klik hier verder voor de Omgevingsanalyse.