Het jonge kind

De opvoeding, zorg en educatie van jonge kinderen (0 – 6 jaar) staan hoog op ieders agenda. Juist deze leeftijdsperiode is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van kinderen.

Er zijn veel professionele instellingen die zorg dragen voor opvang, opvoeding en educatie voor jonge kinderen. Denk aan: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voorscholen, kleutergroepen en buitenschoolse opvang.

Het jonge kind in de brede school/het IKC

Omdat deze leeftijdsperiode zo belangrijk is en omdat er zoveel verschillende voorzieningen zijn, is het verstandig hier bij de ontwikkeling van de brede school of IKC rekening mee te houden. Creëer een doorgaande lijn [homepage>proces>strategie>doorgaande lijn] voor de ontwikkeling van het jonge kind en breng zo focus aan in de brede school. Verschillende voorzieningen moeten hiervoor intensief samenwerken en/of zich door ontwikkelen tot één voorziening. Zie ook Plan van aanpak doorgaande lijn, LSBS/EtuConsult 2014

De voorzieningen moeten bepalen met elkaar wat het uitgangspunt is bij het werken met jonge kinderen. Een school werkt doelgestuurd, een peuterspeelzaal en/of kinderopvang werkt kindvolgend. Bijt dat elkaar of kan dat samen? Is er gevaar voor ‘schooltje spelen’ in de opvang? Of geeft deze beweging juist meer aandacht voor de manier waarop kleuters zich ontwikkelen en wordt daarop meer aangesloten? Richtinggevende uitspraken daarin zijn terug te vinden bij ‘meer lezen’.

Meer lezen?

  • Over VVE
  • Over Harmonisatie
  • Speels, liefdevol en vakkundig Elly Singer, Dorian de Haan 2013 Uitgeverij SWP
  • Opgroeien doe je maar één keer Jeannette Doornenbal 2012 Andere Tijden in onderwijs en opvang
  • Het Jonge Kind 360°