Exploitatie

Een brede school is een maatschappelijke onderneming, veelal opererend met een combinatie van publieke en private middelen. Een goed inzicht in de kosten en baten van exploitatie is dan een vereiste. Globaal gezien is er een exploitatie van de eigenaar en een exploitatie van gebruikers. De kosten van de eigenaar bestaan uit kapitaallasten, onderhoud en heffingen. De baten betreffen huuropbrengsten en eventueel servicekosten. Die inkomsten worden deels bepaald door het gemeentelijk huurprijsbeleid. De gemeente kan als eigenaar of hoofdhuurder verschillende tarieven hanteren, afhankelijk van de draagkracht van gebruikers: marktconforme (winstgevende) tarieven, kostendekkende tarieven en sociale medegebruikstarieven. Die laatste tarieven gelden bijvoorbeeld voor sportverenigingen of culturele instellingen waarvan de gemeente graag wil dat zij in brede scholen participeren. Voor een sluitende exploitatie zijn ze echter niet bevorderlijk. In plaats daarvan kunnen de kosten wellicht beter gewoon worden doorbelast terwijl aan de betreffende instellingen een exploitatiesubsidie wordt toegekend.

De exploitatie van de gebruikers bestaat uit facilitaire kosten, voor inkoop van energie, schoonmaak, afvalverwerking en beveiliging. Daarnaast zijn er kosten voor onderhoud en beheer. Inkomsten bestaan naast de eigen budgetten mogelijk uit een klein deel medegebruiks verhuur.